Хүн ам орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын аймгийн тооллогын комиссын анхны хурал болов.

Нийтэлсэн: 2019 он 02 сар 22. 07 цаг 34 минут
Хүн ам орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын аймгийн комиссын анхдугаар хуралдаан 2019 оны 02 дугаар сарын 22 өдөр аймгийн ЗДТГазрын хурлын зааланд болов.Тооллогын комиссын хурлыг аймгийн Засаг даргын орлогч Ш.Хавал удирдаж явууллаа.Тооллогын комиссын хуралд ҮСХорооны ХАНСГазрын дарга А.Амарбал оролцож товч илтгэл тавив.Тооллогын комиссын хуралд аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/300 тоот захирамжаар байгуулагдсан тооллогын комиссын гишүүд болох Хуралай, Ербол, Бекжан, Нацагдорж, Сайдолда, Естай, Аманбек, Сьезд, Айгүл, Марат, Статистикийн хэлтсийн дарга Н.Ерлан, мэргэжилтэн нар оролцов.ҮСХорооны ХАНСГазрын дарга А.Амарбал–Хүн ам орон сууцны 2020 оны тооллогын тухай болон эрх зүйн үндэслэл, тогтоол шийдвэр, удирдлага зохион байгуулалт, зорилго, зорилт, мэдээлэл цуглуулалт, хамрах хүрээ, тооллогын тов, арга аргачллын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг аймгийн тооллогын комиссын гишүүдэд хүргэв.2019 оны 3 дугаар улиралд Байшин орон сууцны 2019 оны тооллого орон даяар явагдах талаар мэдээлж анх удаа явагдах уг тооллогын онцлог, зорилго, зорилт, ач холбогдолын талаар аймгийн тооллогын комиссын гишүүд буюу ЗДТГазрын хэлтсийн дарга болон салбарын удирдлага, дарга нарт мэдээлэл өгч харицан санал солилцон, сонирхсон асуултанд хариулт өгөв.Үндэсний Статистикийн хорооны Хүн ам, нийгмийн статистикийн газрын дарга А.Амарбал орон нутгийн Дербес, Саяна телевизд хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын тооллогын онцлог, зорилго, зорилт, ач холбогдолын талаар дэлгэрэнгүй ярилцлага өгөв.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 02 сар 15. 12 цаг 30 минут
Баян-Өлгий аймгийн 2019 оны 1 дүгээр сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулгыг хэлтсийн дарга Н.Ерлан аймгийн хэвлэл, мэдээллийн байгууллагуудад танилцууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын 2019 оны 01 дүгээр сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 02 сар 15. 07 цаг 23 минут
2019 оны 1 дүгээр сарын байдлаар 231 эх амаржиж, амьд төрөлт 231 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 16 хүүхдээр бага байна.Нялхсын эндэгдэл 9 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 4 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 39 байна.Амбулаториор давхардсан тоогоор 3.1 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 3097 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна. Халдварт өвчнөөр 33 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн оныхоос 2.1 дахин буюу 17 хүнээр нэмэгдсэн байна.1000 хүнд ногдох төрөлт 2.2, нас баралт 0.5, ердийн цэвэр өсөлт 1.7 болж, өмнөх оны мөн үеэс 1000 ногдох төрөлт 0.2 пунктээр буурч, нас баралт 0.1 пунктээр өсч, хүн амын ердийн цэвэр өсөлт 0.3 пунктээр буурсан байна.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо жилийн эцсийн байдлаар 1164 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 320 хүнээр буюу 37.9 хувиар өссөн байна. Нийт ажилгүйчүүдийн 52.4 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Ажилгүй иргэдийн 45.9 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 36.6 хувийг дээд боловсролтой залуучууд эзэлж байна.Цагдаагийн газрын мэдээгээр жилийн хэмжээнд 46 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 48.4 хувиар өссөн байна.Нийт гарсан гэмт хэргийн 36 буюу 78.3 хувь нь илрээгүй хэрэг эзэлж байна.Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2019 оны 1 дүгээр сарын байдлаар 2018 оны жилийн эцэстэй харьцуулахад 1.0 хувиар, өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 7.0 хувиар тус тус өссөн байна.6744 толгой том малын зүй бус хорогдсон нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 1471 толгой буюу 17.9 хувиар бага байна.
Дэлгэрэнгүй

ҮСХорооны дарга болон Аймгийн Засаг даргатай үр дүнгийн гэрээ байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 01 сар 28. 01 цаг 55 минут
Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтэс нь 2018 оны үйл ажиллагаагаа Үндэсний Статистикийн Хорооны өмнө тайлагнан дүгнүүлж, 2019 онд хийж, хэрэгжүүлэх ажил, үйлчилгээг төлөвлөн хэлтсийн дарга Н.Ерлан ҮСХорооны дарга болон Аймгийн Засаг даргатай үр дүнгийн гэрээ байгуулав.
Дэлгэрэнгүй

Статистикийн салбарын удирдах ажилтны зөвөлгөөн боллоо

Нийтэлсэн: 2019 он 01 сар 28. 01 цаг 46 минут
Зөвлөгөөний үеэр статистикийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хүрээнд холбогдох төрийн байгууллагуудтай хамтран албан ёсны захиргааны статистикийн мэдээлэл ямар төвшинд байгаа, цаашид юунд анхаарч, хэрхэн сайжруулах мөн 2020 оны хүн ам, орон сууцны тооллогын бэлтгэл ажил, мэдээллийн санг сайжруулах талаар илтгэл тавьж хэлэлцүүлэг өрнүүлж статистикийн мэдээлэл цуглуулдаг, тархаадаг мэдээллийн технологи өнөөдөр ямар төвшинд байгаа зэрэг сэдвүүдээр илтгэл тавьж ярилцлага өрнүүллээ.Зөвлөгөөнд 21 аймаг, нийслэл, дүүргийн удирдах албан тушаалтнууд болон ахлах мэргэжилтнүүд оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн тогтоолоо.

Нийтэлсэн: 2019 он 01 сар 28. 01 цаг 35 минут
Монгол Улсын “Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай” хуулийн 5 дугаар зүйлд “Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг хэрэглээний доод хэмжээг үндэслэн Үндэсний Статистикийн хороо тодорхойлно” гэж заасны дагуу 2019 онд мөрдөх Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн тогтоолоо. Шинэчлэн тодорхойлсон амьжиргааны доод түвшинг өмнөх онд мөрдөж ирсэн амьжиргааны доод түвшинтэй харьцуулахад Улаанбаатар хотод 19.3(9.7%) мянган төгрөг, Зүүн бүсэд 13.6(7.8%) мянган төгрөг, Баруун бүсэд 12.8 (7.2%) мянган төгрөг, Хангайн бүсэд 11.7 (6.4%) мянган төгрөг, Төвийн бүсэд 11.6 (6.6%) мянган төгрөгөөр нэмэгдлээ. Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг хөдөлмөрийн хөлс, нийгмийн даатгалын болон нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмж, халамжийн хэмжээг тогтоох, төрөөс иргэдэд эд, мөнгөний туслалцаа үзүүлэхэд жишиг үзүүлэлт болгон хэрэглэдэг. Хүн амын амьжиргааны доод түвшин нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 58.5-68.1 хувийг, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох бүрэн тэтгэврийн 66.8-77.8 хувийг, хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийн 77.0-89.7 хувийг, ҮСХ-ны 2018 оны 3 дугаар улирлын цалингийн мэдээний сарын дундаж цалингийн 18.1-21.1 хувийг хангаж байна. Харин Нийгмийн халамжийн сангаас олгох халамжийн тэтгэврийн хэмжээнээс 20.7-40.6 хувиар илүү байна.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын 2018 оны 12 дугаар сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 01 сар 18. 02 цаг 00 минут
2018 оны жилийн эцсийн байдлаар аймгийн нийт хүн амын тоо 103.1 мянга болж урьд оныхоос 1.5 мянга буюу 1.5 хувиар нэмэгдсэн байна.2913 эх амаржиж, амьд төрөлт 2919 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 70 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.Нялхсын эндэгдэл 52 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 14 хүүхдээр нэмэгдсэн байна. Халдварт өвчнөөр 313 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн оныхоос 5.7 хувиар буюу 19 хүнээр бага байна.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо жилийн эцсийн байдлаар 1050 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 157 хүнээр буюу 13.1 хувиар буурсан байна. Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2018 оны 12 дугаар сарын байдлаар 2017 оны жилийн эцэстэй харьцуулахад 6.9 хувиар, өнгөрсөн сартай харьцуулахад 0.4 хувиар тус тус өссөн байна.Жилийн эцсийн мал тооллогын дүнгээр 2 сая 166 мянга 917 толгой мал тоологдсон өнгөрсөн оноос 59232 толгойгоор буурсан.Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 29.2 тэрбум төгрөг болсон нь үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 28.7 хувиар, борлуулалтын хэмжээ 14.4 хувиар тус тус өссөн байна.Төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 119.8 хувиар, үүнээс төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 128.3 хувиар, хүн амын орлого 108.7 хувиар, нийтлэг татварын бус орлого 169.8 хувиар тус тус давж биелэгдсэн.Арилжааны банкууд 59.4 тэрбум төгрөгийн зузаатгал авч 51.9 тэрбум төгрөгийг монгол банкинд шилжүүлсэн байна.Зээлийн өөрийн үлдэгдэл 174.4 тэрбум төгрөг байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 31.3 хувиар өссөн байна.Хугацаа хэтэрсэн зээл 2.3 тэрбум төгрөг байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 17.3 хувь өссөн, чанаргүй зээлийн хэмжээ 1.6 тэрбум төгрөг байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 10.4 хувиар багассан байна.
Дэлгэрэнгүй

МАЛ ТООЛЛОГЫН УРЬДЧИЛСАН ДҮНГИЙН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 31. 11 цаг 55 минут
Баян-Өлгий аймгийн 2018 оны мал тооллогын урьдчилсан дүн буюу мал сүргийн өсөлт, малчин өрх, малчидтай холбоотой дүн мэдээний талаар тус аймгийн 2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 08:00 цагт болсон удирдах албан тушаалтнуудын шуурхай хуралдаанд статистикийн хэлтсийн дарга мэдээлэл хийв.
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ,  
 Өлгий хотод
/2019 оны 02-р сарын 20-ны байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ /төг/  
Гурил, I зэрэг, кг 1100
Хонины мах, кг 6500
Үхрийн мах, кг 6333
Ямааны ястай мах, кг 5250
Элсэн чихэр, кг 2166
Цагаан будаа, кг 2500
Шингэн сүү, л 2500
Ноолуур, кг 80000
Бензин, А-80 1800
Бензин, А-92 1880
Дизелийн түлш 2190
Боодолтой өвс 11166