Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 09 сар 14. 17 цаг 37 минут
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны 8 сарын байдлын талаар орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөлөгч нарт зориулан 2017 оны 9-р сарын 14-ний өдрийн 16 цагт хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.Хэвлэл, мэдээлэлийн байгууллагын төлөөлөл болох "Саян" телевизэд статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн дэлгэрэнгүй ярилцлага өглөө.Ярилцлагад хүн ам, эрүүл мэнд, ажил эрхлэлт, өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлт, төсвийн орлого, банкны салбарын статистикийн үзүүлэлтүүдийн хүрсэн үр дүнгийн талаар мэдээлэв.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны 08 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 09 сар 14. 12 цаг 26 минут
2017 оны 8 дугаар сарын байдлаар 1913 эх амаржиж, амьд төрөлт 1911 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 21 хүүхдээр нэмэгдэж, нялхсын эндэгдэл 25 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 41 хүүхдээр буурсан, бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 1114 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 153 хүнээр буюу 13.7 хувиар буурсан байна.Нийт ажилгүйчүүдийн 49.7 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна.197 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 9 хэрэг буюу 4.8 хувиар өссөн байна. Нийт гэмт хэргийн 53.8 хувийг бусдын бие махбодод гэмтэл учруулсан гэмт хэрэг, 21.8 хувийг хулгай, 6.1 хувийг хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг,12.7 хувийг бусад гэмт хэрэг эзэлж байна.Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2017 оны 8 дугаар сарын байдлаар 2016 оны жилийн эцэстэй харьцуулахад 3.8 хувиар, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 5.7 хувиар өсч, өмнөх сартай харьцуулахад үнийн өсөлт гараагүй байна.Том малын зүй бус хорогдол 13519 толгой болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 12210 толгой буюу 47.5 хувиар бага байна,төсвийн орлогын төлөвлөгөө өссөн дүнгээр 8.3 хувиар буюу 470.7 сая төгрөгөөр давж биелэгдсэн байна.Төсвийн нийт орлого өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 8.3 хувиар, 2015 оны мөн үеэс 8.8 хувиар тус тус нэмэгдсэн байна.Төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 22.5 хувиар таслагдасны дотор НӨАТатвар 23.9 хувиар, агаарын бохирдлын төлбөр 6.7 хувиар, ашигт малтмалын нөөц ашигласаны төлбөр 59.1 хувиар тус тус тасалдсан байна.Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 14.7 хувиар, бууны татвар 23.7 хувиар, улсын тэмдэгтийн хураамж 12.0 хувиар тус тус тасарсан байна.Зээлийн өөрийн үлдэгдэл 128639.6 сая төгрөг байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 17.7 хувиар өссөн байна.Хугацаа хэтэрсэн зээл 2634.3 сая төгрөг байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 6.0 хувиар багасч, харин чанаргүй зээлийн хэмжээ 17.9 хувиар өссөн байна.Зээлийн өрийн үлдэгдэлд чанаргүй зээлийн эзлэх хувь 2.0 хувь, хугацаа хэтэрсэн зээлийн эзлэх хувь 1.8 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал хийлээ.

Нийтэлсэн: 2017 он 08 сар 14. 20 цаг 19 минут
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны эхний 7-р сарын бюллетень, танилцуулгыг гарган 8 дугаар сарын 14 -ний 11:00 цагт хэвлэлийн бага хурлаа хийлээ. Уг хуралд цагдаа, хөдөлмөр, халамж, эрүүл мэнд, боловсролын салбарын хөгжлийн бодлого хариуцсан ажилтанууд мөн НАЗ телевизийн сурвалжлагч, зураглаач нар оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны 07 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 08 сар 14. 20 цаг 07 минут
Эхний 7 сарын байдлаар 1000 хүнд ногдох төрөлт 16.8, нас баралт 2.5, ердийн цэвэр өсөлт 14.3 болж, өмнөх оны мөн үеэс 1000 ногдох төрөлт мөн оноос 0.4, хүн амын ердийн цэвэр өсөлт 1.1 пунктээр тус тус нэмэгдэж, нас баралт 0.7 пунктээр буурсан байна.1696 эх амаржиж, амьд төрөлт 1696 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 67 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.Нялхсын эндэгдэл 23 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 39 хүүхдээр буурсан байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 14 байна.Амбулаториор давхардсан тоогоор 213.3 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 17423 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна.Халдварт өвчнөөр 168 хүн өвчилж өнгөрсөн оныхоос 67.5 хувь буюу 349 хүнээр буурсан.Сумдын Засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо эхний 7-р сард 981 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 133 хүнээр буюу 11.9 хувиар буурсан байна.Нийт ажилгүйчүүдийн 50.4 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна.Ажилгүй иргэдийн 55.0 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 29.7 хувийг дээд боловсролтой залуучууд эзэлж байна.Цагдаагийн газрын мэдээгээр эхний 7 сарын байдлаар 165 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 1 хэрэг буюу 0.6 хувиар өссөн байна. Нийт гэмт хэргийн 53.3 хувийг бусдын бие махбодод гэмтэл учруулсан гэмт хэрэг, 20.6 хувийг хулгай, 15.1 хувийг бусад гэмт хэрэг эзэлж байна.Оны эхнээс 399 хүн саатуулагдсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 6.3 хувиар буюу 27 хүнээр буурсан байна. Гэмт хэргийн улмаас 87.7 сая төгрөгийн хохирол учруулсаны 76.1 хувийг төлүүлж барагдуулсан байна.Нийт гэмт хэргийн 24.2 хувийг хүндэвтэр гэмт хэрэг эзлэж байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 8.1 хувиар өсч, хүнд гэмт хэрэг 8 гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 33.3 хувиар өссөн байна.Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2017 оны 7 дугаар сарын байдлаар жилийн эцэстэй харьцуулахад 3.8 хувиар, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 6.8 хувиар, өмнөх сартай харьцуулахад 0.2 хувиар өссөн байна.2017 оны 7-р сарын байдлаар том малын зүй бус хорогдол 13519 толгой болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 12210 толгой буюу 47.5 хувиар бага байна.Булган суманд 6775 толгой том мал зүй бусаар хорогдсон нь хамгийн их бөгөөд,Сагсай 1401, Цэнгэл 1262, толгой мал тус тус хорогдсон байна.Оны эхний хээлтэгч малын 94.3 хувь төллөж төл бойжилт 89.7 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал хийлээ

Нийтэлсэн: 2017 он 07 сар 27. 12 цаг 28 минут
2017 оны эхний 6-р сарын аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын тухай хэвлэлийн бага хурлыг 15 цагт хийлээ. Хэвлэлийн бага хуралд эрүүл мэнд, боловсролын салбарын
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны 06 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 07 сар 21. 10 цаг 33 минут
Эхний хагас жилийн байдлаар 1000 хүнд ногдох төрөлт 14.4, нас баралт 2.2, ердийн цэвэр өсөлт 12.2 болж, өмнөх оны мөн үеэс 1000 ногдох төрөлт мөн онтой ижил түвшинд, нас баралт 0.6 пунктээр буурч, хүн амын ердийн цэвэр өсөлт 0.5 пунктээр нэмэгдэж, 1445 эх амаржиж, амьд төрөлт 1447 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 22 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.Нялхсын эндэгдэл 20 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 35 хүүхдээр буурсан байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 14 байна.Амбулаториор давхардсан тоогоор 195.5 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 15911 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна.Халдварт өвчнөөр 150 хүн өвчилж өнгөрсөн оныхоос 70.3 хувь буюу 355 хүнээр буурсан.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо эхний хагас жилд 1605 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 470 хүнээр буюу 29.3 хувиар нэмэгдсэн байна.Нийт ажилгүйчүүдийн 44.9 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна.Ажилгүй иргэдийн 56.7 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 19.9 хувийг дээд боловсролтой залуучууд эзэлж байна.Оны эхнээс 475 хүний ажлын байрны захиалга ирсэнээс 305 хүн зуучлагдаж ажилд орсон.Цагдаагийн газрын мэдээгээр эхний хагас жилд 150 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 15 хэрэг буюу 11.2 хувиар өссөн байна. Нийт гэмт хэргийн 52.7 хувийг бусдын бие махбодод гэмтэл учруулсан гэмт хэрэг, 21.3 хувийг хулгай, 17.3 хувийг бусад гэмт хэрэг эзэлж байна.Оны эхнээс 348 хүн саатуулагдсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийн түвшинд байна. Гэмт хэргийн улмаас 85.3 сая төгрөгийн хохирол учруулсаны 75.3 хувийг төлүүлж барагдуулсан байна.Нийт гэмт хэргийн 26.7 хувийг хүндэвтэр гэмт хэрэг эзлэж байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 25.0 хувиар өссөн байна.Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2017 оны 6 дугаар сарын байдлаар жилийн эцэстэй харьцуулахад 3.5 хувиар, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 6.5 хувиар өсч, өмнөх сартай харьцуулахад 0.4 хувиар буурсан байна.13519 толгой том мал зүй бусаар хорогдож, оны эхний хээлтэгч малын 94.3 хувь төллөж төл бойжилт 89.7 хувьтай, төсвийн орлогын төлөвлөгөө өссөн дүнгээр 2.9 хувиар буюу 135.8 сая төгрөгөөр давж биелэгдсэн байна.Төсвийн нийт орлого өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 17.5 хувиар, 2015 оны мөн үеэс 1,02 хувиар тус тус нэмэгдсэн байна.Төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 10.6 хувиар таслагдасны дотор НӨАТатвар 15.8 хувиар ,агаарын бохирдлын төлбөр 6.7 хувиар, ашигт малтмалын нөөц ашигласаны төлбөр 56.2 хувиар тус тус тасалдсан байна.819912 толгой төл бойжиж байгаа нь өмнөх мөн үеийнхээс 46312 толгой буюу 5.6 хувиар их байна.Аймгийн хэмжээнд тариалалтын явцын мэдээгээр нийт 948.6 га-д тариалалт хийсэн нь өнгөрсөн оныхоос 40.8 га-гаар илүү байна, 44.7 га-д үр тариа, 288.5 га-д төмс, 129.9 га-д хүнсний ногоо, 485.5 га-д малын тэжээл тариалсан байна.Төсвийн орлогын төлөвлөгөө өссөн дүнгээр 2.9 хувиар буюу 135.8 сая төгрөгөөр давж биелэгдсэн байна.Төсвийн нийт орлого өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 17.5 хувиар, 2015 оны мөн үеэс 1,02 хувиар тус тус нэмэгдсэн байна.Төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 10.6 хувиар таслагдасны дотор НӨАТатвар 15.8 хувиар ,агаарын бохирдлын төлбөр 6.7 хувиар, ашигт малтмалын нөөц ашигласаны төлбөр 56.2 хувиар тус тус тасалдсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал хийлээ.

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 30. 18 цаг 09 минут
2017 оны эхний 4 сарын аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын талаарх танилцуулгыг хэвлэлийн бага хурлын үеэр хийж, эрүүл мэнд, боловсролын салбарын хөгжлийн бодлого хариуцсан ажилтанууд оролцсон бөгөөд, хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын ажилтануудыг салбар тус бүрийн тоон мэдээллээр хангав.
Дэлгэрэнгүй

Хагас жилийн мал тооллогын сургалт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 30. 18 цаг 03 минут
Хагас жилийн мал тооллогын ажил нь түүврийн аргаар хийгдэх бөгөөд өнгөрсөн оны жилийн эцсийн мал тооллогын дүнгээр гарсан мал бүхий өрхийн 16 хувийг хамруулах ба уг сургалтанд 13 сумын төрийн сангийн төлөөлөгч, аймгийн төвийн Өлгий сумын нийт багийн Засаг дарга нар оролцож, хагас жилийн мал тооллогыг чанартай үнэн зөв явуулахад чиглэгдсэн бэлтгэл,зохион байгуулалтын ажлыг сум багийн түвшинд хангуулах, хяналт шалгалтын үр нөлөөг дээшлүүлж, сумын зүгээс түүвэр судалгаанд хамрагдсан өрхийн малыг нүдээр үзэж тоолсон, мөн асуулгыг малчнаас авсан эсэхэд тоологдсон өрхээс хэсэгчлэн хяналтын тооллого явуулах зэрэг шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах хэрэгтэйг мэдээлэв.
Дэлгэрэнгүй

АЙМГИЙН  ВЭБ САЙТ 

 

                ҮНИЙН  МЭДЭЭ
   /2017 оны 09 дүгээр сарын 13-ны байдлаар/

1 Гурил, I зэрэг кг 960
2 Хонины мах, кг 4500
3 Үхрийн ястай мах, кг 3766
4 Ямааны ястай мах, кг 3833
5 Элсэн чихэр, кг 2400
6 Цагаан будаа, кг 2500
7 Шингэн сүү, л 1500
8 Ноолуурын үнэ, 1 кг 71666
9 Бензин, АИ-80, 1 литр 1550
10 Бензин, АИ-92, 1 литр 1700
11 Дизель түлш,   1 литр 1650


 МЭДЭЭ, ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ

АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА  ААНБ-1
АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА  ААНБ-2


ПРОГРАММ ХАНГАМЖ МЭДЭЭ, ТАЙЛАН

ХАӨМС ШИНЭ  
ТАТАХ

   ХАГАС ЖИЛ МАЛ ТООЛЛОГО   ТАТАХ

       МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ИНФОГРАФИК МЭДЭЭЛЭЛ-2017-2-Р УЛ
АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН
АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ТООЛЛОГО       
АЖ АХУЙН НЭГЖ-ТАТАН БУУГДСАН
      
          1.Суурин хүн амын тоо
               
100960
              2017 оны 8-р сарын байдлаар
              2.Төрсөн хүүхдийн тоо
                        
1911
                 2017 оны 8-р сарын байдлаар
          3.Нялхсын эндэгдэл
                   
25
             2017 оны 8-р сарын байдлаар
          4.Ажилгүйдлийн түвшин

                   3.3 (%)
                 2017 оны 8-р сарын байдлаар

         5.Шинээр бий болсон
               ажлын байр

                  512
            2017 оны 8-р сарын байдлаар
         6.Инфляци
                
3.8 (%)
           2017 оны 8-р сарын байдлаар  

        7.Гарсан гэмт хэргийн тоо

                 197

          2017 оны 8-р сарын байдлаар

        8.Төсвийн орлого

               6154.9

       2017 оны 8-р сарын байдлаар

ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН 2017 ОН
ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН 2015-2017 ОН
ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН-2014 ОН