Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 10 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 11 сар 17. 14 цаг 50 минут
Тус аймагт 10 сарын байдлаар 2382 эх амаржиж, амьд төрөлт 2376 болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 37 хүүхдээр нэмэгдсэн байна. Нялхсын эндэгдэл 73 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 21 хүүхдээр нэмэгдсэн байна. Халдварт өвчнөөр 567 хүн өвчилж өнгөрсөн оныхоос 1.6 дахин нэмэгдсэн. Халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн 60.8 хувийг улаан бурхан өвчинээр өвчилсөн байна.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 1187 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 51 хүнээр буюу 4.5 хувиар нэмэгдсэн, нийт ажилгүйчүүдийн 45 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Цагдаагийн газрын мэдээгээр 10 сард 235 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 3.1 хувиар нэмэгдсэн байна.Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2016 оны 10 дугаар сарын байдлаар жилийн эцэстэй харьцуулахад 0.5 хувиар буурч,өмнөх сартай харьцуулахад 1.8 хувиар өссөн байна.Төсвийн орлогын төлөвлөгөө 102.4 хувиар биелэгдэв. Төсвийн нийт орлого өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 0.8 хувиар өссөн байна. Төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 110.6 хувиар давж биелэгдэж, аймгийн монгол банкны салбарын мэдээгээр арилжааны банкууд он гараад 43655.6 сая төгрөгийн зузаатгал авч 39240.5 сая төгрөг монгол банкинд шилжүүлсэн байна. Зээлийн өөрийн үлдэгдэл 109792.6 сая төгрөг байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 0.6 хувиар, хугацаа хэтэрсэн зээл 2386.5 сая төгрөг байгаа нь 8.3 хувиар, чанаргүй зээлийн үлдэгдэл 2034.4 сая төгрөг болсон нь 58.7 хувиар өсч нэмэгдсэн байна,
Дэлгэрэнгүй

"Статистикийн боловсрол" олгох сургалт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 11 сар 17. 14 цаг 35 минут
Монгол Улсад Үндэсний Статистикийн салбар үүсэн байгуулагдсаны 92 жилийн ойг тохиолдуулан Ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн сурагчидад “статистикийн боловсрол” олгох сургалтыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 16 өдөр 11 цаг 05 минутаас эхлэн нэг цагт багтаан аймгийн төвийн Өлгий сумын “А.Аргынбайн” нэрэмжит ахлах 4-р ЕБСургуульд Баян-Өлгий аймгийн Статистикийн хэлтэсээс зохион байгуулж хийллээ. 4-р ахлах сургуулийн төгсөх ангийн С.Хуаныш багштай 12А ангийн/бүлгийн/ 22 сурагчидад хичээлийг заасан.Хичээлийг ҮСХорооноос бэлтгэн ирүүлсэн материалд өөрийн аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын сүүлийн 4 жилийн болон эхний 10 сарын үндсэн үзүүлэлт бүхий инфографик, диаграмм бүхий материалыг нэмж тайлбарлан заасан.Уг хичээлийг заах явцад сурагчид идэвхитэй оролцож сонирхсон асуулт, мэргэжлээ хэрхэн сонгох талаар болон, хүн ам орон сууцны болон мал тооллогын талаар асууж хариулт авч харилцан ярилцсан болно.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 09 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 10 сар 12. 10 цаг 49 минут
Аймгийн хэмжээгээр 9 сарын байдлаар 2124 эх амаржиж, амьд төрөлт 2117 болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 5 хүүхдээр бага байна. Нялхсын эндэгдэл 69 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 23 хүүхдээр нэмэгдсэн байна. 1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 33 байна. Амбулаториор давхардсан тоогоор 275.9 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 22154 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна. Халдварт өвчнөөр 550 хүн өвчилж өнгөрсөн оныхоос 1.7 дахин нэмэгдсэн. Халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн 62.7 хувийг улаан бурхан өвчин эзэлж байна.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 1127 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 49 хүнээр буюу 4.2 хувиар багассан байна.Нийт ажилгүйчүүдийн 45 хувийг эмэгтэйчүүд 61.0 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 30.1 хувийг дээд боловсролтой залуучууд эзэлж байна. Оны эхнээс 852 хүний ажлын байрны захиалга ирсэнээс 824 хүн зуучлагдаж ажилд орсон байна. Цагдаагийн газрын мэдээгээр 9 сард 213 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 4.9 хувиар нэмэгдсэн байна. Аймгийн хэмжээгээр 62650 тн хадлан бэлтгэх төлөвлөгөөтэйгээс 64391 тн хадлан бэлтгэж төлөвлөгөө 2.8 хувиар давж биелэгдсэн байна. Ургац хураалтын эцсийн мэдээгээр 2728.4 тн төмс, 1137 тн хүнсний ногоо, 56 тн үр тариа хураасан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс үр тариа 0.9 тн, төмс 28 тн-оор бага, хүнсний ногоо 18.6 тн-оор илүү байна.Төсвийн орлогын төлөвлөгөө 105.5 хувиар биелэгдэв. Төсвийн нийт орлого 2014 оныхоос 12.4 хувиар нэмэгдэж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 10 хувиар, төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 18.3 хувиар давж биелэгдсэн.Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 7946.6 сая.төгрөг болсон нь үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 18.6 хувиар мөн борлуулалтын хэмжээ 5.8 хувиар өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 08 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 09 сар 09. 10 цаг 05 минут
Аймгийн хэмжээгээр эхний 8 сарын байдлаар 1897 эх амаржиж, амьд төрөлт 1890 болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 36 хүүхдээр бага байна. Нялхсын эндэгдэл 66 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 21 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 35 байна.Халдварт өвчнөөр 528 хүн өвчилж өнгөрсөн оныхоос 1.8 дахин нэмэгдсэн. Халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн 65.0 хувийг улаан бурхан өвчин эзэлж байна.Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 1267 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 136 хүнээр буюу 12.0 хувиар нэмэгдсэн.Оны эхнээс 753 хүний ажлын байрны захиалга ирсэнээс 641 хүн зуучлагдаж ажилд орсон байна. 808 хүн шинэ ажлын байртай болсон байна.Цагдаагийн газрын мэдээгээр 8 сард 188 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 1.6 хувиар нэмэгдсэн байна.Оны эхнээс 477 хүн саатуулагдсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 15.8 хувиар буюу 65 хүнээр нэмэгдсэн байна. Аймгийн хэмжээгээр 60150.0 тн хадлан бэлтгэх төлөвлөгөөтэйгээс одоогоор 48380.0 тн хадлан бэлтгэж төлөвлөгөөний биелэлт 80.9 хувьтай,аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 7111.2 сая.төгрөг болсон нь үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 20.3 хувиар мөн борлуулалтын хэмжээ 4.9 хувиар өссөн байна. Оны эхнээс гянтболдын баяжмал 350 тн буюу 5463.5 сая төгрөгний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж экспортонд гаргасан байна.Төсвийн орлогын төлөвлөгөө 103.1 хувиар биелэгдэж, зээлийн өөрийн үлдэгдэл 109308.9 сая төгрөг байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 0.5 хувиар нэмэгдсэн байна. Хугацаа хэтэрсэн зээл 2803.0 сая төгрөг, чанаргүй зээл 1945.8 сая төгрөг болж, зээлийн өрийн үлдэгдэлд чанаргүй зээлийн эзлэх хувь 1.8, хугацаа хэтэрсэн зээлийн эзлэх хувь 2.2 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

Байгалын хадлан бэлтгэлийн явцын мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2016 он 09 сар 01. 08 цаг 58 минут
2016 оны 8-р сарын 31-ны өдрийн байдлаар сумдууд төлөвлөсөн байгалийн хадлангийн 77.6 хувь буюу 46680 тн өвсийг бэлтгэсэн байна, Байгалийн хадлан, өвс бэлтгэх ажлыг Сагсай 101.2 %, Баяннуур 100.9 %,Цэнгэл 100.0 % биелүүлж, Булган 44.9 %, Ногооннуур 55.4 %, Толбо 59.0 % сумуудад оройтож хийгдэж байна.Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 111.1 хувь буюу 4661 тн-оор илүү бэлтгэгдсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн баяжилт, тодруулга лавлагааг хийллээ.

Нийтэлсэн: 2016 он 08 сар 23. 15 цаг 58 минут
Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан болон Иргэний мэдээллийн сангийн баазын тулгалтыг сум, багийн түвшинд хийж Хүн амын мэдээллийн санд ороогүй 2015 -2016 онд төрсөн 14 хүүхэдийг шинээр нэмж, хүн ам өрхийн мэдээллийн санд байхгүй байгаа овог нэрийн зөрүүтэй зэрэг бусад шалтгаантай 1826 хүн, нас барсан 507, гадаад улс руу шилжиж суурьшсан 603 хүн, регистр сольсон 20 хүн, бичиг баримт нь хүчингүй болсон 13 хүнийг тодруулан огт олдохгүй байгааг эрэн сурвалжлах тодруулах ажлыг үргэлжлүүлэн хийж байна.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 07 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 08 сар 12. 10 цаг 00 минут
2016 оны эхний 7 сарын байдлаар 1631 эх амаржиж, амьд төрөлт 1629 болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 53 хүүхдээр бага байна. Нялхсын эндэгдэл 62 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 19 хүүхдээр нэмэгдсэн байна. 1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 38 байна. Амбулаториор давхардсан тоогоор 225.2 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 18537 хүн хэвтэн эмчлүүлж, халдварт өвчнөөр 517 хүн өвчилж өнгөрсөн оныхоос 2.5 дахин нэмэгдсэн бөгөөд халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн 67.9 хувийг улаан бурхан өвчин эзэлж байна.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 1114 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 173 хүнээр буюу 18.4 хувиар нэмэгдэж 751 шинэ ажлын байр бий болсон байна.Цагдаагийн газрын мэдээгээр 7 сард 164 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 4.1 хувиар бага байна.Эхний 7 сард аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 5480.0 сая.төгрөг болсон нь үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1.4 хувиар, борлуулалтын хэмжээ 7.8 хувиар өсч, 25729 толгой том мал зүй бус хорогдож, оны эхний хээлтэгч малын 94.3 хувь нь төллөж 773700 толгой төл бойжиж байна.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 06 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 08 сар 04. 20 цаг 42 минут
2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар 1427 эх амаржиж, амьд төрөлт 1425 болж мөн үеийнхээс 11 хүүхдээр бага байна. Нялхсын эндэгдэл 55 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 15 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 39 байна. Амбулаториор давхардсан тоогоор 206.1 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 16926 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна. Халдварт өвчнөөр 505 хүн өвчилж өнгөрсөн оныхоос 2.5 дахин нэмэгдлээ. Халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн 67.9 хувийг улаан бурхан эзэлж байна.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 1135 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 307 хүнээр буюу 21.3 хувиар буурсан. Нийт ажилгүйчүүдийн 43.9 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Ажилгүй иргэдийн 59.4 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 23.3 хувийг дээд боловсролтой залуучууд эзэлж байна. Оны эхнээс 722 хүний ажлын байрны захиалга ирсэнээс 612 хүн зуучлагдаж ажилд орсон байна. 735 хүн шинэ ажлын байртай болсон.Цагдаагийн газрын мэдээгээр эхний хагас жилд 135 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 3.6 хувиар бага байна. Нийт гэмт хэргийн 54.8 хувийг бусдын бие махбодод гэмтэл учруулсан гэмт хэрэг, 17.8 хувийг хулгай, 3.7 хувийг эзэнгүй хэрэг, 23.7 хувийг бусад гэмт хэрэг, 20.0 хувийг согтуугаар үйлдсэн хэрэг эзэлж байна. Оны эхнээс 347 хүн саатуулагдсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 8.1 хувиар буюу 26 хүнээр нэмэгдсэн байна. Гэмт хэргийн улмаас 132.3 сая төгрөгийн хохирол учруулсаны 89.6 хувийг барагдуулсан байна.
Дэлгэрэнгүй

АЙМГИЙН  ВЭБ САЙТ 

 

                ҮНИЙН  МЭДЭЭ
   /2017 оны 04 дүгээр сарын 15-ны байдлаар/

1 Гурил, I зэрэг кг 893
2 Хонины мах, кг 4666
3 Үхрийн ястай мах, кг 4500
4 Ямааны ястай мах, кг 3600
5 Элсэн чихэр, кг 2400
6 Цагаан будаа, кг 2500
7 Шингэн сүү, л 2500
8 Ноолуурын үнэ, 1 кг 59000
9 Бензин, АИ-80, 1 литр 1550
10 Бензин, АИ-92, 1 литр 1700
11 Дизель түлш,   1 литр 1650


 МЭДЭЭ, ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ

АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА  ААНБ-1
АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА  ААНБ-2


ПРОГРАММ ХАНГАМЖ МЭДЭЭ, ТАЙЛАН

ХАӨМС ШИНЭ ХУВИЛБАР 
ТАТАХ


       МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ИНФОГРАФИК МЭДЭЭЛЭЛ-2016-4-Р УЛ
АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН
АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ТООЛЛОГО       
АЖ АХУЙН НЭГЖ-ТАТАН БУУГДСАН
      
          1.Суурин хүн амын тоо
               
99901
              2017 оны 3-р сарын байдлаар
              2.Төрсөн хүүхдийн тоо
                        
694
                 2017 оны 3-р сарын байдлаар
          3.Нялхсын эндэгдэл
                   
14
             2017 оны 3-р сарын байдлаар
          4.Ажилгүйдлийн түвшин

                   3.4 (%)
                 2017 оны 3-р сарын байдлаар

         5.Шинээр бий болсон
               ажлын байр

                  96
            2017 оны 3-р сарын байдлаар
         6.Инфляци
                
2.6 (%)
           2017 оны 3-р сарын байдлаар  

        7.Гарсан гэмт хэргийн тоо

                 83

          2017 оны 3-р сарын байдлаар

        8.Төсвийн орлого

               1973.6

       2017 оны 3-р сарын байдлаар

ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН 2017 ОН
ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН 2015-2017 ОН
ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН-2014 ОН