Хүн ам орон сууцны завсрын 2015 оны тооллогын хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн үзүүлэлтүүдийн алдааг засах талаар сургалт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2015 он 12 сар 13. 15 цаг 55 минут
Хүн ам орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогын хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн хүн ам, өрхийн үзүүлэлтүүдийн алдааг хэрхэн засаж заларуулах, Засгийн газрын 2013 оны 280 дугаараар тогтоолын хавсралтаар хийгдсэн төв суурин газрын хаягжилт, өрхийн байршлыг газар зүйн мэдээллийн санд хэрхэн тэмдэглэх, цэг хатгах талаар аймгийн төвийн 12 Багийн засаг дарга, тооллогын гэрээт ажилтануудад сургалт зохион байгуулж, хүн ам өрхийн мэдээллийн сангийн программд ажиллах гарын авлага заавар бэлтгэн өгч, дадлага хийлгүүлэн зааварчилж сургалт хийллээ.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам орон сууцны завсрын тооллого, мал тооллогын сургалт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2015 он 11 сар 26. 15 цаг 20 минут
Хүн ам орон сууцны завсрын тооллогын явц мэдээллийн сангийн баяжилт, хүн ам, өрхийн үзүүлэлтүүдийн уялдааны алдаануудыг хэрхэн засах, 183 хоногоос дээш хугацаагаар хаягандаа амьдардаггүй иргэдийг бүртгэлжүүлэх, хүн ам өрхийн мэдээллийн санд тэмдэглэх, 2015 оны жилийн эцсийн мал тооллого болон шинэчлэгдсэн программын тухай болон цаашид анхаарах асуудлын талаар сумын төсөв төрийн сангийн мэргэжилтэн, тооллогын гэрээт ажилтануудад зориулсан сургалтыг 2015 оны 11 дүгээр сарын 24-ны өдөр аймагт зохион байгууллаа.Хүн ам, орон сууцны завсарын тооллогын зорилго, ач холбогдол, иргэдийн тооллогод оролцох үүргийн талаар сурталчилгааны шторк, үгэн зар, анонс, самбар, зурагт хуудас зэргээр Наз, Дербес, ТВ-4 телевиз, МҮОТВ салбар телевиз, аймгийн “Заман” сонин, орон нутгийн радио зэрэг мэдээллийн хэрэгсэлээр сурталчилж байна. Жилийн эцсийн мал тооллогын маягт, мэдээллийн сан бүрдүүлэлт, мал бүхий иргэдийн эрх, үүрэг хариуцлага, тооллогын ач холбогдол, мөн чанар, өмнөх жилүүдэд гарч байсан алдаа дутагдлуудын талаар тодорхой чиглэл үүргийг аймгийн комиссоос сумдын тооллогын комисст өглөө.
Дэлгэрэнгүй

Дэлхийн Статистикийн өдөр

Нийтэлсэн: 2015 он 10 сар 20. 19 цаг 44 минут
Статистикийн хэлтэсээс энэ өдрийг тэмдэглэх хүрээнд Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хорооноос зохион байгуулсан онлайн видео хуралд хэлтсийн ажилтан, тооллогын гэрээт ажилтанууд, Өлгий сумын багийн засаг дарга нар, түүний туслахуудыг оролцууллаа.Үндэсний Статистикийн Хорооны дарга С.Мэндсайхан гуайн салбарын ажилтан, албан хаагчидад дэвшүүлсэн мэндчилгээг хүлээн авч, ахмад статистикч, Монгол Улсын гавьяат эдийн засагч, Ерөнхий сайд асан Д.Бямбасүрэн “Эдийн засгийн динамикийн хурдны тархалт” сэдвээр хийсэн илтгэл, ҮСХорооны нэгдсэн бодлого, хамтын ажиллагааны газрын дарга Б.Бадамцэцэг “Дэлхийн статистикийн хөгжлийн чиг, хандлага, тогтвортой хөгжлийн зорилтууд”, Мэдээлэл боловсруулалт, технологийн газрын дарга Л.Мягмарсүрэн “Их мэдээлэл, мэдээллийн хувьсгал, нээлттэй мэдээлэл” сэдвээр хийсэн танилцуулгыг анхааралтай сонслоо.Улзалтын дараа хүн ам , орон сууцны завсрын тооллогын гэрээт ажилтан болон багийн засаг дарга нарын дунд “АХА” тэмцээн зохион байгуулж дүгнэллээ, Өлгий сумын 3-р багийн засаг дарга Х.Космос шалгарч, 10-р багийн Засаг дарга Даукен 2-р байр эзлэв.Үдээс хойш “Статистикийн мэдээллийн нээлттэй хаалганы өдөрлөг” зохион байгуулж, хүн ам орон сууцны завсрын тооллогын үйл ажиллагаа болон хэлтэсээс хийж хэрэгжүүлсэн болон хийхээр төлөвлөж буй ажлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч сурталчилгааны ажлыг хийллээ.
Дэлгэрэнгүй

"Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй эрхлэлтийг жендерийн төлөв байдлаар тодорхойлох нь" туршилтын судалгаа явагдаж байна.

Нийтэлсэн: 2015 он 10 сар 12. 19 цаг 30 минут
Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй эрхлэлтийг жендерийн төлөв байдлаар тодорхойлох туршилтын судалгааг тус аймагт Үндэсний статистикийн хорооноос томилогдсон Ю.Туул ахлагчтай баг ажиллаж, Алтай, Сагсай, Улаанхус, Цэнгэл, Алтанцөгц, Баяннуур,Ногооннуур, аймгийн төвийн Өлгий сумын 8 багт ажиллаж, нийтдээ 8 сумын 15 багийн 240 гаруй түүвэрээр сонгогдсон өрхүүдийг хамруулан, аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэнүүдтэй хамтран амжилттай хийж гүйцэтгэж байна.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2015 он 09 сар 14. 11 цаг 03 минут
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн эхний 8 сарын байдлын талаар орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөлөгч нарт зориулан хэвлэлийн бага хурал хийллээ.Хэвлэлийн бага хуралд аймгийн холбогдох агенлагийн мэргэжилтэнүүд, сумын төрийн сангийн төлөөлөгч нар оролцов.2015 оны эхний 8 сарын байдлаар 1920 эх амаржиж, амьд төрөлт 1926 болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 64 хүүхдээр илүү байна. Нялхсын эндэгдэл 45 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнтэй харьцуулахад 2 хүүхдээр буурсан байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 23 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 2 хүүхдээр буурсан байна. Урьдчилсан байдлаар 2015-2016 оны хичээлийн жилийн эхэнд ерөнхий боловсролын 43 сургуульд 19630 суралцагч, 35 цэцэрлэгт 4271 хүүхэд хамрагдсан байна. Өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагч 21.6 хувь буюу 3484 хүүхдээр, сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдсан хүүхдийн тоо 16.1 хувь буюу 4271 хүүхдээр тус тус нэмэгдсэн байна.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 1131 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 437 хүнээр буюу 27.9 хувиар буурсан. Нийт ажилгүйчүүдийн 46.2 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Ажилгүй иргэдийн 62.6 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 34.9 хувийг дээд боловсролтой залуучууд эзэлж байна. Оны эхнээс 777 хүний ажлын байрны захиалга ирсэнээс 615 хүн зуучлагдаж ажилд орсон байна. Цагдаагийн газрын мэдээгээр эхний 8 сард 185 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 4.1 хувиар бага байна. Нийт гэмт хэргийн 45.9 хувийг бусдын бие махбодод гэмтэл учруулсан гэмт хэрэг, 28.1 хувийг хулгай, 8.6 хувийг эзэнгүй хэрэг, 17.3 хувийг бусад гэмт хэрэг, 19.5 хувийг согтуугаар үйлдсэн хэрэг эзэлж байна. Оны эхнээс 412 хүн эрүүлжүүлэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 39.9 хувиар бага байна. Аймгийн хэмжээгээр 50350.0 тн хадлан бэлтгэх төлөвлөгөөтэйгээс одоогоор 42019.0 тн хадлан бэлтгэж төлөвлөгөө 16.5 хувиар тасарсан байна. Ургац хураалтын явцын мэдээгээр 635.7 тн төмс, 375.1 тн хүнсний ногоо, 5.5 тн үр тариа хураасан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс үр тариа 15.6 тн-оор бага, төмс 199.0 тн, хүнсний ногоо 132.5 тн-оор илүү байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, орон сууцны завсрын тооллогын хаягжилтын талаар нэгдсэн сургалт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2015 он 09 сар 14. 10 цаг 53 минут
Хүн ам орон сууцны завсрын тооллогын хүрээнд өрхийн байршил тодорхойлохтой холбоотойгоор Хүн ам өрхийн мэдээллийн сан дахь өрхийн хаягийг Засгийн газрын 2013 оны 280 дугаар тогтоолын хавсралт журамд заасны дагуу нэгдсэн нэг стандартад нийцүүлэн засварлах, хаягжуулах ажлыг сумын төвийн багуудад хийж хэрэгжүүлэх зориолгоор аймгийн Газрын харилцаа хот байгуулалтын газартай хамтран сумын газрын даамал, төрийн сангийн төлөөлөгч, сумын төвийн багийн засаг дарга нарыг оролцуулсан 45 хүний бүрэлдэхүүнтэй нэгдсэн сургалтыг зохион байгуулж хийллээ.Сургалтын нээлтэнд аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дарга Т.Манкей оролцож үг хэлэв.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2015 оны 7 дугаар сарын танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2015 он 08 сар 12. 17 цаг 54 минут
2015 оны эхний 7 сарын байдлаар 1676 эх амаржиж, амьд төрөлт 1682 болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 26 хүүхдээр илүү байна. Нялхсын эндэгдэл 46 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнтэй харьцуулахад 3 хүүхдээр буюу 6.5 хувиар буурсан байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 26 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 2 хүүхдээр буурсан байна. Амбулаториор давхардсан тоогоор 225.8 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 17104 хүн хэвтэн эмчлүүлж, халдварт өвчнөөр 241 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 24.9 хувиар нэмэгдсэн. Хувийн хэвшлийн эмнэлгүүд 17756 хүнд 165.9 сая төгрөгийн төлбөртэй үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 941 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 610 хүнээр буюу 39.3 хувиар буурсан. Нийт ажилгүйчүүдийн 54.5 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Ажилгүй иргэдийн 61.1 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 34.2 хувийг дээд боловсролтой залуучууд эзэлж байна. Оны эхнээс 677 хүний ажлын байрны захиалга ирсэнээс 530 хүн зуучлагдаж ажилд орсон байна. 606 хүн шинэ ажлын байртай болсоны 14.4 хувь нь ХАА, 34.0 хувь нь боловсруулах үйлдвэрт, 8.3 хувь нь барилгын салбарт, 26.4 хувь нь худалдаа үйлчилгээний салбарт, 1.0 хувь төр захиргааны байгууллагуудад бий болсон байна. Цагдаагийн газрын мэдээгээр эхний 7 сард 171 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 2.8 хувиар бага байна. Нийт гэмт хэргийн 45.0 хувийг бусдын бие махбодод гэмтэл учруулсан гэмт хэрэг, 26.3 хувийг хулгай, 11.1 хувийг эзэнгүй хэрэг, 18.7 хувийг бусад гэмт хэрэг, 18.1 хувийг согтуугаар үйлдсэн хэрэг эзэлж байна. Оны эхнээс 354 хүн эрүүлжүүлэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 41.7 хувиар бага байна. Гэмт хэргийн улмаас 284.6 сая төгрөгийн хохирол учруулсаны 95.2 хувийг барагдуулсан байна. Нийт үйлдэгдсэн гэмт хэргийн 62.0 хувийг хөнгөн, 35.7 хувийг хүндэвтэр, 2.3 хувийг хүнд гэмт хэрэг эзлэж байна. Эмэгтэй хүн оролцсон гэмт хэрэг 9, хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг 7, бүлэглэн үйлдсэн гэмт хэрэг 9 гарсан байна. Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэрэг 31 гарсан нь өнгөрсөн оныхоос 32.6 хувиар буурсан байна.Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2015 оны 7 дугаар сарын байдлаар жилийн эцэстэй харьцуулахад 5.5 хувиар буурч, өмнөх сартай харьцуулахад 1.3 хувиар өссөний дотор барааны бүлгээр авч үзвэл хүнсний бараа, согтууруулах бус ундаа 3.9 хувиар, согтууруулах ундаа, тамхи, мансууруулах бодис 3.7 хувиар, эм, тариа, эмнэлгийн үйлчилгээ 0.1 хувиар өсч, орон сууц, ус, цахилгаан, хийн болон бусад түлш 0.1 хувиар, тээвэр 0.7 хувиар, амралт, чөлөөт цаг, соёлын бараа үйлчилгээ 1.3 хувиар буурсан байна.Өнгөрсөн оны мөн үеэтэй харьцуулахад элсэн чихэр 2.6 цагаан будаа 11.5, шингэн сүү 10.7 хувиар өсч, дотоодын 1-р зэргийн гурил 4.5, хонины мах 7.0, үхрийн ястай мах 18.5, ямааны ястай мах 3.7, ноолуур 15.4, , АИ-80 бензин 7.8, АИ-92 3.8, дизелийн түлш 4.1 хувиар тус тус буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, орон сууцны завсрын тооллогын гэрээт ажилтнуудад сургалт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2015 он 07 сар 23. 14 цаг 59 минут
Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогод ажиллах гэрээт ажилтнуудад 2015 оны 7 дугаар сарын 20,21-ны өдөрүүдэд аймгийн Холбооны газрын сургалтын танхимд хүн ам, орон сууцны тооллогын зорилго, зорилт, үйл ажиллагаа, хүн ам, өрхийн бүртгэлийн дэвтрийг хэрхэн нөхөх,хаягжилтыг нэгдсэн стандартын дагуу хийж хэрэгжүүлэх, газар зүйн мэдээллийн систем, кадастрын талаар болон хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан дээр ажиллах талаар сургалтыг тусгай хөтөлбөрийн дагуу зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 16 хүн хамрагдлаа.
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ,  
 Өлгий хотод
/2020 оны 8-р сарын 05-ны байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ /төг/  
Гурил, I зэрэг, кг 1066.6
Хонины ястай мах, кг 7666.6
Үхрийн ястай мах, кг 8166.6
Ямааны ястай мах, кг 7000
Элсэн чихэр, кг 2200
Цагаан будаа, кг 2533.3
Шингэн сүү, л 1050
Ноолуур, кг 52666.6
Бензин, А-80 1506.6
Бензин, А-92 1573.3
Дизелийн түлш 1860
   

САРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ИНФОГРАФИК

ДИНАМИК СУДАЛГАА

МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ
 

  ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

ХАӨМС

МАЛ ТООЛЛОГО