Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2016 оны улсын тооллогын явцын мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 15. 17 цаг 13 минут
Аж ахуйн нэгж байгууллагын 2016 оны улс тооллого тус аймагт хэвийн явагдаж байна, Тооллогын ажил эхэлсэн хойших 14 хоногийн хугацаанд хамрагдвал зохих 1497 аж ахуйн нэгж байгууллагын 1136 буюу 75.9 хувийг хамруулсан.Үүнээс:Баталгаажуулсан-983, Цаасаар авсан, шивэлт хийгдээгүй -115, Баталгаажуулаагүй/дутуу мэдээлэл орсон -38 аж ахуйн нэгж байгууллага байна.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 03 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 15. 17 цаг 01 минут
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал эхний 3 сард дараах дүр төрхтэй байна. Үүнд:694 эх амаржиж, амьд төрөлт 688 болж өмнөх оны түвшинд байна.Нялхсын эндэгдэл 30 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 7 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 44 байна. Амбулаториор давхардсан тоогоор 101.3 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 8902 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна.Халдварт өвчнөөр 395 хүн өвчилж өнгөрсөн оныхоос 4.6 дахин нэмэгдсэн бөгөөд өвчлөгчдийн 80.8 хувийг улаан бурхан өвчин эзэлж байна.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 1208 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 389 хүнээр буюу 24.4 хувиар буурсан. Нийт ажилгүйчүүдийн 53.7 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Ажилгүй иргэдийн 61.9 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 31.7 хувийг дээд боловсролтой залуучууд эзэлж байна. Оны эхнээс 117 хүний ажлын байрны захиалга ирсэнээс 80 хүн зуучлагдаж ажилд орсон байна.69 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 14.8 хувиар бага байна. Нийт гэмт хэргийн 55.1 хувийг бусдын бие махбодод гэмтэл учруулсан гэмт хэрэг, 21.7 хувийг хулгай, 10.1 хувийг эзэнгүй хэрэг, 15.9 хувийг бусад гэмт хэрэг, 20.3 хувийг согтуугаар үйлдсэн хэрэг эзэлж байна. Оны эхнээс 150 хүн саатуулагдсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 30.9 хувиар бага байна.3-р сарын байдлаар том малын зүй бус хорогдол 13702 толгой болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 11517 толгой буюу 6.3 дахин их байна. Том малын зүй бус хорогдлыг малын төрлөөр авч үзвэл тэмээ 21, адуу 844, үхэр 1422, хонь 4746, ямаа 6669 байна. Нийт хорогдлын 48.7 хувийг ямаа, 34.6 хувийг хонь эзэлж байна. Мал хамгийн ихээр хорогдсон Цэнгэлд 6126, Баяннуурд 1649, Алтанцөгцөд 538, Сагсайд 991 толгой мал тус тус хорогдсон байна. Оны эхний хээлтэгч малын 44.1 хувь нь төллөж төл бойжилт 98.5 хувьтай байна. Эм хонины 52.2 хувь, эм ямааны 44.1 хувь, ингэний 18.1 хувь, үнээний 9.6 хувь, гүүний 2.9 хувь нь төллөжээ. Төллөсөн хээлтэгчийн 1.7 хувийг бод мал, 98.3 хувийг бог мал эзэлнэ. 363174 толгой төл бойжиж байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 49639 толгой буюу 12 хувиар бага байна.Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 2607.7 сая.төгрөг болсон нь үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 9.4 хувиар, борлуулалтын хэмжээ 9.5 хувиар тус тус буурсан байна. Он гарсаар гянтболдын баяжмал 125 тн буюу 1757.2 сая төгрөгний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэв.
Дэлгэрэнгүй

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын тооллогод Онлайнаар хамрагдах нэгжүүдэд зөвлөгөө өгөв.

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 08. 15 цаг 54 минут
Өлгий сумын төсөвт байгууллагын нягтлан бодогч нар болон бие даасан ня-ботой аж ахуйн нэгжүүдэд улсын тооллогод ОНЛАЙНаар хэрхэн тооллогод хамрагдаж болох талаар сургалт, зөвлөгөө программын ашиглалтын зааварчилгаа өгч САНАМЖ заавар өгөв.
Дэлгэрэнгүй

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2016 оны улсын тооллогын сургалт хийллээ.

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 08. 15 цаг 42 минут
Аж ахуйн нэгж байгууллагын 2016 оны улсын тооллогын бэлтгэл ажлын хүрээнд нийт сумдын улсын бүртгэгч, төрийн сангийн төлөөлөгч нарыг оролцуулсан орон нутгийн сургалтыг 2016 оны 04-р сарын 01-ны өдөр Баасан гаригт аймгийн ЗДТГазрын хурлын зааланд хийллээСургалтын нээлтийн үйл ажиллагаанд аймгийн ЗДТГазрын санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга Б.Шолпан оролцож аж ахуйн нэгж байгууллагын тооллогын зорилго, ач холбогдолын талаар мэдээлэл хийв. Уг сургалтыг үйл ажиллагааг Улсын бүртгэл, статистикийн газрын дарга Л.Өнөржаргал удирдаж, тооллогын сургагч багш нар статистикийн хэлтсийн дарга Х.Бахыт, улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга А.Еркегүл нар хөтөлбөрийн дагуу тооллогын асуулга, маягт, түүний үзүүлэлтүүдийг үнэн зөв нөхөх талаар зааж зааварчилав..
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 02 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 03 сар 15. 09 цаг 25 минут
2016 оны эхний 2 сарын байдлаар 456 эх амаржиж, амьд төрөлт 450 болж өмнөх оныхоос 15 хүүхдээр,нялхсын эндэгдэл 20 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 2 хүүхдээр нэмэгдэж, нялхсын эндэгдэл 44 болсон байна. Амбулаториор давхардсан тоогоор 65.7 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 5700 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн. Халдварт өвчнөөр 352 хүн өвчилж өнгөрсөн оныхоос 5.5 дахин нэмэгдэж халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн 87.2 хувийг улаан бурхан вчнөөр өвчлөгчид эзлэж байна.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 1074 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 531 хүнээр буюу 33.1 хувиар буурсан. Нийт ажилгүйчүүдийн 52.8 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Ажилгүй иргэдийн 63.1 хувийг 15-34 насны залуучууд байна.Том малын зүй бус хорогдол 10192 толгой болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 9043 толгой буюу 8.8 дахин их байна. Том малын зүй бус хорогдлыг малын төрлөөр авч үзвэл тэмээ 14, адуу 650, үхэр 986, хонь 3508, ямаа 5034 байна. Нийт хорогдлын 49.4 хувийг ямаа, 34.4 хувийг хонь эзэлж байна. Мал хамгийн ихээр хорогдсон Цэнгэлд 5014, Баяннуурд 1619, Алтанцөгцөд 538, Толбод 512 толгой мал тус тус хорогдсон байна.
Дэлгэрэнгүй

Улсын бүртгэл, статистикийн газрын хамт олны дунд "мөнгөн өвөл" арга хэмжээ зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 03 сар 01. 15 цаг 17 минут
Улсын бүртгэл, статистикийн газрын ажилтан, албан хаагчдын дунд "Мөнгөн өвөл" спортын арга хэмжээг өнгөрсөн амралтын өдөр Ховд голын мөсөнд зохион байгууллаа.Ажилтнуудын чөлөөт цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх, ажлын стрессийг тайлах, хамт олонч уур амьсгалыг бүрдүүлэх зорилгоор оролцогчдын дунд олс татах, шагайн харваа, хоккей зэрэг спортын төрлөөр өрсөлдөж, бүгдээр идэвхи зүтгэлтэй оролцов.
Дэлгэрэнгүй

Сумдын улсын бүртгэл, статистикийн ажилтан нарт сургалт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 03 сар 01. 14 цаг 52 минут
Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын даргын шийдвэрээр сумдын улсын бүртгэгч нарт нэг өдрийн сургалтыг зохион байгууллаа.Сургалтыг дараах 3 сэдэвээр явууллаа.-Бүртгэл статистикийн байгууллагын тогтолцоо, -Сонгуулийн хууль,-Аж ахуйн нэгж, байгууллагын тооллогын үзэл баримтлал хийгдэх ажлын талаар зааж харилцан мэдээлэл солилцов.
Дэлгэрэнгүй

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлийн семинарт оролцлоо.

Нийтэлсэн: 2016 он 03 сар 01. 11 цаг 50 минут
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль болон хөдөлмөрийн хэлтэсээс 2015 онд хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний үр дүн, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны цаашдын бодлого, төлөвлөлтийн талаар зохион байгуулсан семинарт оролцож, салбарын албан хаагч нарт орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдлийн талаарх статистикийн тоо мэдээлэл,үндэсний хэмжээнд хийгдэж буй ажиллах хүчний судалгааны зорилго, ач холбогдол, үр дүнгийн талаар мэдээлэл хийв.
Дэлгэрэнгүй

АЙМГИЙН  ВЭБ САЙТ 

 

                ҮНИЙН  МЭДЭЭ
   /2017 оны 09 дүгээр сарын 13-ны байдлаар/

1 Гурил, I зэрэг кг 960
2 Хонины мах, кг 4500
3 Үхрийн ястай мах, кг 3766
4 Ямааны ястай мах, кг 3833
5 Элсэн чихэр, кг 2400
6 Цагаан будаа, кг 2500
7 Шингэн сүү, л 1500
8 Ноолуурын үнэ, 1 кг 71666
9 Бензин, АИ-80, 1 литр 1550
10 Бензин, АИ-92, 1 литр 1700
11 Дизель түлш,   1 литр 1650


 МЭДЭЭ, ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ

АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА  ААНБ-1
АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА  ААНБ-2


ПРОГРАММ ХАНГАМЖ МЭДЭЭ, ТАЙЛАН

ХАӨМС ШИНЭ  
ТАТАХ

   ХАГАС ЖИЛ МАЛ ТООЛЛОГО   ТАТАХ

       МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ИНФОГРАФИК МЭДЭЭЛЭЛ-2017-2-Р УЛ
АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН
АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ТООЛЛОГО       
АЖ АХУЙН НЭГЖ-ТАТАН БУУГДСАН
      
          1.Суурин хүн амын тоо
               
100960
              2017 оны 8-р сарын байдлаар
              2.Төрсөн хүүхдийн тоо
                        
1911
                 2017 оны 8-р сарын байдлаар
          3.Нялхсын эндэгдэл
                   
25
             2017 оны 8-р сарын байдлаар
          4.Ажилгүйдлийн түвшин

                   3.3 (%)
                 2017 оны 8-р сарын байдлаар

         5.Шинээр бий болсон
               ажлын байр

                  512
            2017 оны 8-р сарын байдлаар
         6.Инфляци
                
3.8 (%)
           2017 оны 8-р сарын байдлаар  

        7.Гарсан гэмт хэргийн тоо

                 197

          2017 оны 8-р сарын байдлаар

        8.Төсвийн орлого

               6154.9

       2017 оны 8-р сарын байдлаар

ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН 2017 ОН
ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН 2015-2017 ОН
ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН-2014 ОН