Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн баяжилт, тодруулга лавлагааг хийллээ.

Нийтэлсэн: 2016 он 08 сар 23. 15 цаг 58 минут
Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан болон Иргэний мэдээллийн сангийн баазын тулгалтыг сум, багийн түвшинд хийж Хүн амын мэдээллийн санд ороогүй 2015 -2016 онд төрсөн 14 хүүхэдийг шинээр нэмж, хүн ам өрхийн мэдээллийн санд байхгүй байгаа овог нэрийн зөрүүтэй зэрэг бусад шалтгаантай 1826 хүн, нас барсан 507, гадаад улс руу шилжиж суурьшсан 603 хүн, регистр сольсон 20 хүн, бичиг баримт нь хүчингүй болсон 13 хүнийг тодруулан огт олдохгүй байгааг эрэн сурвалжлах тодруулах ажлыг үргэлжлүүлэн хийж байна.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 07 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 08 сар 12. 10 цаг 00 минут
2016 оны эхний 7 сарын байдлаар 1631 эх амаржиж, амьд төрөлт 1629 болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 53 хүүхдээр бага байна. Нялхсын эндэгдэл 62 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 19 хүүхдээр нэмэгдсэн байна. 1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 38 байна. Амбулаториор давхардсан тоогоор 225.2 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 18537 хүн хэвтэн эмчлүүлж, халдварт өвчнөөр 517 хүн өвчилж өнгөрсөн оныхоос 2.5 дахин нэмэгдсэн бөгөөд халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн 67.9 хувийг улаан бурхан өвчин эзэлж байна.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 1114 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 173 хүнээр буюу 18.4 хувиар нэмэгдэж 751 шинэ ажлын байр бий болсон байна.Цагдаагийн газрын мэдээгээр 7 сард 164 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 4.1 хувиар бага байна.Эхний 7 сард аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 5480.0 сая.төгрөг болсон нь үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1.4 хувиар, борлуулалтын хэмжээ 7.8 хувиар өсч, 25729 толгой том мал зүй бус хорогдож, оны эхний хээлтэгч малын 94.3 хувь нь төллөж 773700 толгой төл бойжиж байна.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 06 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 08 сар 04. 20 цаг 42 минут
2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар 1427 эх амаржиж, амьд төрөлт 1425 болж мөн үеийнхээс 11 хүүхдээр бага байна. Нялхсын эндэгдэл 55 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 15 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 39 байна. Амбулаториор давхардсан тоогоор 206.1 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 16926 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна. Халдварт өвчнөөр 505 хүн өвчилж өнгөрсөн оныхоос 2.5 дахин нэмэгдлээ. Халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн 67.9 хувийг улаан бурхан эзэлж байна.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 1135 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 307 хүнээр буюу 21.3 хувиар буурсан. Нийт ажилгүйчүүдийн 43.9 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Ажилгүй иргэдийн 59.4 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 23.3 хувийг дээд боловсролтой залуучууд эзэлж байна. Оны эхнээс 722 хүний ажлын байрны захиалга ирсэнээс 612 хүн зуучлагдаж ажилд орсон байна. 735 хүн шинэ ажлын байртай болсон.Цагдаагийн газрын мэдээгээр эхний хагас жилд 135 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 3.6 хувиар бага байна. Нийт гэмт хэргийн 54.8 хувийг бусдын бие махбодод гэмтэл учруулсан гэмт хэрэг, 17.8 хувийг хулгай, 3.7 хувийг эзэнгүй хэрэг, 23.7 хувийг бусад гэмт хэрэг, 20.0 хувийг согтуугаар үйлдсэн хэрэг эзэлж байна. Оны эхнээс 347 хүн саатуулагдсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 8.1 хувиар буюу 26 хүнээр нэмэгдсэн байна. Гэмт хэргийн улмаас 132.3 сая төгрөгийн хохирол учруулсаны 89.6 хувийг барагдуулсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн улсын бүртгэл, статистикийн ажилтан нарт сургалт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 05 сар 25. 09 цаг 24 минут
Сонгуулийн хуулийг хэрэгжүүлэх, шинээр батлагдан гарсан дүрэм, журмыг таниулах, сонгуулийн бэлтгэл ажлыг хангах, улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой анхаарах асуудлуудын талаар улсын бүртгэл, статистикийн байгууллагын албан хаагчдад зориулсан сургалтыг 2016 оны 5-р сарын 23-ны өдөр аймагт хийллээ.Сургалтыг Улсын бүртгэл статистикийн ерөнхий газрын хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газрын дарга Ш.Жолбарыс нээж, сургалтын үйл ажиллагааг аймгийн УБСГазрын дарга Л.Өнөржаргал удирдан явууллаа.Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн сан, ХАӨМС-д тулгах, зөрүүг арилгах ажлын явц цаашид анхаарах асуудлын талаар МБТГазрын ахлах мэргэжилтэн Бадамханд, Хүн ам нийгэм, эдийн засгийн статистикийн мэдээлэл цуглуулалт, анхаарах асуудлын талаар үндэсний тооцооны хэлтсийн улсын байцаагч А.Баярбилэг, хүн ам өрхийн мэдээллийн сан, мал тооллогын онлайн мэдээллийн сан,хөдөө аж ахуйн салбарын иж бүрэн программын талаар статистикийн хэлтсийн дарга Х.Бахыт нар хичээл зааж сонирхсон асуултанд хариулж хамтран ажиллаа.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 04 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 05 сар 13. 16 цаг 38 минут
2016 оны эхний 4 сарын байдлаар 942 эх амаржиж, амьд төрөлт 936 болж мөн үеийнхээс 17 хүүхдээр илүү байна. Нялхсын эндэгдэл 44 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 15 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.Халдварт өвчнөөр 454 хүн өвчилж өнгөрсөн оныхоос 4.3 дахин нэмэгдлээ. Халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн 73.8 хувийг улаан бурхан, 3.5 хувийг хоолны хордлого, 0.7 хувийг гар,хөл,амны өвчнөөр өвчлөгчид эзлэж байна.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 1185 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 294 хүнээр буюу 19.9 хувиар буурсан. Нийт ажилгүйчүүдийн 45.6 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Ажилгүй иргэдийн 57.4 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 23.6 хувийг дээд боловсролтой залуучууд эзэлж байна. Оны эхнээс 176 хүний ажлын байрны захиалга ирсэнээс 137 хүн зуучлагдаж ажилд орсон байна. Цагдаагийн газрын мэдээгээр эхний 4 сард 87 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 16.3 хувиар бага байна. Нийт гэмт хэргийн 57.5 хувийг бусдын бие махбодод гэмтэл учруулсан гэмт хэрэг, 19.5 хувийг хулгай, 8.0 хувийг эзэнгүй хэрэг, 17.2 хувийг бусад гэмт хэрэг, 18.4 хувийг согтуугаар үйлдсэн хэрэг эзэлж байна.4-р сарын байдлаар том малын зүй бус хорогдол 20391 толгой болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 17321 толгой буюу 6.6 дахин их байна.Оны эхний хээлтэгч малын 82.9 хувь нь төллөж төл бойжилт 98.3 хувьтай байна. Эм хонины 91.1 хувь, эм ямааны 83.9 хувь, ингэний 39.8 хувь, үнээний 46.3 хувь, гүүний 26.7 хувь нь төллөжээ.
Дэлгэрэнгүй

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2016 оны улсын тооллогын явцын мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 15. 17 цаг 13 минут
Аж ахуйн нэгж байгууллагын 2016 оны улс тооллого тус аймагт хэвийн явагдаж байна, Тооллогын ажил эхэлсэн хойших 14 хоногийн хугацаанд хамрагдвал зохих 1497 аж ахуйн нэгж байгууллагын 1136 буюу 75.9 хувийг хамруулсан.Үүнээс:Баталгаажуулсан-983, Цаасаар авсан, шивэлт хийгдээгүй -115, Баталгаажуулаагүй/дутуу мэдээлэл орсон -38 аж ахуйн нэгж байгууллага байна.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 03 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 15. 17 цаг 01 минут
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал эхний 3 сард дараах дүр төрхтэй байна. Үүнд:694 эх амаржиж, амьд төрөлт 688 болж өмнөх оны түвшинд байна.Нялхсын эндэгдэл 30 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 7 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 44 байна. Амбулаториор давхардсан тоогоор 101.3 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 8902 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна.Халдварт өвчнөөр 395 хүн өвчилж өнгөрсөн оныхоос 4.6 дахин нэмэгдсэн бөгөөд өвчлөгчдийн 80.8 хувийг улаан бурхан өвчин эзэлж байна.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 1208 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 389 хүнээр буюу 24.4 хувиар буурсан. Нийт ажилгүйчүүдийн 53.7 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Ажилгүй иргэдийн 61.9 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 31.7 хувийг дээд боловсролтой залуучууд эзэлж байна. Оны эхнээс 117 хүний ажлын байрны захиалга ирсэнээс 80 хүн зуучлагдаж ажилд орсон байна.69 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 14.8 хувиар бага байна. Нийт гэмт хэргийн 55.1 хувийг бусдын бие махбодод гэмтэл учруулсан гэмт хэрэг, 21.7 хувийг хулгай, 10.1 хувийг эзэнгүй хэрэг, 15.9 хувийг бусад гэмт хэрэг, 20.3 хувийг согтуугаар үйлдсэн хэрэг эзэлж байна. Оны эхнээс 150 хүн саатуулагдсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 30.9 хувиар бага байна.3-р сарын байдлаар том малын зүй бус хорогдол 13702 толгой болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 11517 толгой буюу 6.3 дахин их байна. Том малын зүй бус хорогдлыг малын төрлөөр авч үзвэл тэмээ 21, адуу 844, үхэр 1422, хонь 4746, ямаа 6669 байна. Нийт хорогдлын 48.7 хувийг ямаа, 34.6 хувийг хонь эзэлж байна. Мал хамгийн ихээр хорогдсон Цэнгэлд 6126, Баяннуурд 1649, Алтанцөгцөд 538, Сагсайд 991 толгой мал тус тус хорогдсон байна. Оны эхний хээлтэгч малын 44.1 хувь нь төллөж төл бойжилт 98.5 хувьтай байна. Эм хонины 52.2 хувь, эм ямааны 44.1 хувь, ингэний 18.1 хувь, үнээний 9.6 хувь, гүүний 2.9 хувь нь төллөжээ. Төллөсөн хээлтэгчийн 1.7 хувийг бод мал, 98.3 хувийг бог мал эзэлнэ. 363174 толгой төл бойжиж байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 49639 толгой буюу 12 хувиар бага байна.Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 2607.7 сая.төгрөг болсон нь үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 9.4 хувиар, борлуулалтын хэмжээ 9.5 хувиар тус тус буурсан байна. Он гарсаар гянтболдын баяжмал 125 тн буюу 1757.2 сая төгрөгний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэв.
Дэлгэрэнгүй

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын тооллогод Онлайнаар хамрагдах нэгжүүдэд зөвлөгөө өгөв.

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 08. 15 цаг 54 минут
Өлгий сумын төсөвт байгууллагын нягтлан бодогч нар болон бие даасан ня-ботой аж ахуйн нэгжүүдэд улсын тооллогод ОНЛАЙНаар хэрхэн тооллогод хамрагдаж болох талаар сургалт, зөвлөгөө программын ашиглалтын зааварчилгаа өгч САНАМЖ заавар өгөв.
Дэлгэрэнгүй

АЙМГИЙН  ВЭБ САЙТ 

 

                ҮНИЙН  МЭДЭЭ
   /2017 оны 10 дугаар сарын 11-ны байдлаар/

1 Гурил, I зэрэг кг 960
2 Хонины мах, кг 4666
3 Үхрийн ястай мах, кг 4500
4 Ямааны ястай мах, кг 3933
5 Элсэн чихэр, кг 2400
6 Цагаан будаа, кг 2500
7 Шингэн сүү, л 1500
8 Ноолуурын үнэ, 1 кг 68000
9 Бензин, АИ-80, 1 литр 1550
10 Бензин, АИ-92, 1 литр 1700
11 Дизель түлш,   1 литр 1650


 МЭДЭЭ, ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ

АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА  ААНБ-1
АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА  ААНБ-2


ПРОГРАММ ХАНГАМЖ МЭДЭЭ, ТАЙЛАН

ХАӨМС ШИНЭ  
ТАТАХ

   ХАГАС ЖИЛ МАЛ ТООЛЛОГО   ТАТАХ

       МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ИНФОГРАФИК МЭДЭЭЛЭЛ-2017-3-Р УЛ
АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН
АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ТООЛЛОГО       
АЖ АХУЙН НЭГЖ-ТАТАН БУУГДСАН
      
          1.Суурин хүн амын тоо
               
101151
              2017 оны 9-р сарын байдлаар
              2.Төрсөн хүүхдийн тоо
                        
2137
                 2017 оны 9-р сарын байдлаар
          3.Нялхсын эндэгдэл
                   
27
             2017 оны 9-р сарын байдлаар
          4.Ажилгүйдлийн түвшин

                   4.3 (%)
                 2017 оны 9-р сарын байдлаар

         5.Шинээр бий болсон
               ажлын байр

                  536
            2017 оны 9-р сарын байдлаар
         6.Инфляци
                
4.0 (%)
           2017 оны 9-р сарын байдлаар  

        7.Гарсан гэмт хэргийн тоо

                 228

          2017 оны 9-р сарын байдлаар

        8.Төсвийн орлого

               7124.6

       2017 оны 9-р сарын байдлаар

ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН 2017 ОН
ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН 2015-2017 ОН
ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН-2014 ОН