Баян-Өлгий аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын 2017 оны 10 дугаар сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 11 сар 09. 17 цаг 13 минут
2017 оны 10 дугаар сарын байдлаар 2383 эх амаржиж, амьд төрөлт 2383 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 7 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.Нялхсын эндэгдэл 30 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 43 хүүхдээр буурсан байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 13 байна.Амбулаториор давхардсан тоогоор 289.5 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 22560 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна.Халдварт өвчнөөр 249 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн оныхоос 56.1 хувь буюу 318 хүнээр буурсан, 1000 хүнд ногдох төрөлт 23.5, нас баралт 3.6, ердийн цэвэр өсөлт 19.9 болж, өмнөх оны мөн үеэс 1000 ногдох төрөлт 0.3 пунктээр, нас баралт 0.7 пунктээр буурч, хүн амын ердийн цэвэр өсөлт 0.4 пунктээр нэмэгдсэн байна. Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөр, халамж үйлчилгээий газарт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 10 дугаар сарын байдлаар 1072 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 55 хүнээр буюу 5.1 хувиар буурсан байна.Нийт ажилгүйчүүдийн 50.7 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна.Ажилгүй иргэдийн 56.3 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 30.3 хувийг дээд боловсролтой залуучууд эзэлж байна.Цагдаагийн газрын мэдээгээр 271 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 36 хэрэг буюу 15.3 хувиар өссөн байна. Нийт гэмт хэргийн 52.4 хувийг бусдын бие махбодод гэмтэл учруулсан гэмт хэрэг, 20.7 хувийг хулгай, 4.4 хувийг хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, 14.4 хувийг бусад гэмт хэрэг эзэлж байна.Оны эхнээс 587 хүн саатуулагдсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 24 хүнээр буюу 3.9 хувиар бага байна. Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2016 оны жилийн эцэстэй харьцуулахад 4.6 хувиар, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 6.9 хувиар өсч, өмнөх сартай харьцуулахад 0.6 хувиар тус тус өссөн.Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 15528.8 сая.төгрөг болсон нь үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 2.2 хувиар, борлуулалтын хэмжээ 11.1 хувиар тус тус буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

СТАТИСТИКИЙН БОЛОВСРОЛ СЭДЭВТ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 2017 он 11 сар 03. 22 цаг 53 минут
Монгол улсад Статистикийн алба үүсэн байгуулагдсаны түүхт 93 жилийн ойг тохиолдуулан тус хэлтсээс Өлгий сумын Б.Хурметбекийн нэрэмжит Ерөнхий боловсролын лаборатори 3 дугаар бүрэн дунд сургуулийн төгсөх ангийн 7 бүлгийн нийт 160 сурагчдад “Статистикийн боловсрол” олгох сэдэвт 1 цагийн хичээлийг Статистикийн хэлтсийн дарга Н.Ерлан, Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын 2 дугаар бүрэн дунд сургуулийн 5 бүлгийн нийт 114 сурагчдад хэлтсийн даргын баталсан төлөвлөгөөний дагуу ахлах мэргэжилтэн Х.Бахыт нар тус тус хичээл заав.
Дэлгэрэнгүй

Нийтээрээ мод тарих өдрийн үйл ажиллагаанд хэлтсийн хамт олон оролцов.

Нийтэлсэн: 2017 он 10 сар 14. 14 цаг 57 минут
Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийн дагуу жил бүрийн нийтээрээ мод тарих үйл ажиллагаанд хэлтсийн хамт олон идэвхитэй оролцов.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 10 сар 14. 14 цаг 37 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн талаарх танилцуулгыг 2017 оны 9 дүгээр сарын байдлаар бэлтгэж, "Саян" телевизтэй хамтран Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар, Цагдаагийн газар, эрүүл мэнд, боловсролын салбарын хөгжлийн бодлого хариуцсан ажилтануудыг оролцуулан сар бүрийн хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулж байна.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны 09 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 10 сар 13. 23 цаг 11 минут
2017 оны 9 дүгээр сарын байдлаар 1000 хүнд ногдох төрөлт 21.1, нас баралт 3.3, ердийн цэвэр өсөлт 17.8 болж, өмнөх оны мөн үеэс 1000 ногдох төрөлт 0.2 пунктээр, нас баралт 0.8 пунктээр буурч, хүн амын ердийн цэвэр өсөлт 0.5 пунктээр нэмэгдсэн байна. 2139 эх амаржиж, амьд төрөлт 2137 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 20 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.Нялхсын эндэгдэл 27 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 42 хүүхдээр буурсан байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 13 байна.Амбулаториор давхардсан тоогоор 257.2 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 20490 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна.Халдварт өвчнөөр 194 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн оныхоос 64.7 хувь буюу 356 хүнээр буурсан.Халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн 33.5 хувийг заг хүйтэн, 11.3 хувийг тэмбүү, 19.0 хувийг трихомоноз , 4.1 хувийг хоолны хордлого, 15.4 хувийг сүрьеэ, 5.1 хувийг салхин цэцэг, 2.0 хувийг бруцеллёз , 4.1 хувийг гепатит, 0.5 хувийг улаан бурхан, 3.1 хувийг хачигт рикетиоз, 1.5 хувийг цусан суулга өвчнөөр өвчлөгчид эзлэж байна.Хувийн хэвшлийн эмнэлгүүд 6508 хүнд 298.8 сая төгрөгийн төлбөртэй үйлчилгээ үзүүлсэн байна. бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 1072 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 55 хүнээр буюу 5.1 хувиар буурсан байна.Нийт ажилгүйчүүдийн 50.7 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна.Ажилгүй иргэдийн 56.3 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 30.3 хувийг дээд боловсролтой залуучууд эзэлж байна.Оны эхнээс 689 хүний ажлын байрны захиалга ирсэнээс 536 хүн зуучлагдаж ажилд орсоны 123 хүн буюу 22.9 хувь нь боловсролын салбарт, 22.8 хувь нь худалдааны салбарт,119 хүн буюу 22.2 хувь нь захиргааны болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааны салбарт, 66 хүн буюу 12.3 хувь нь боловсруулах үйлдвэрт, 18 хүн буюу 3.4 хувь нь эрүүл мэндийн салбарт, 2.9 хувь хөдөө аж ахуйн салбарт, 3.9 хувь нь зочид буудал, зоогийн газар, 1.1 хувь нь барилгын салбарт бий болсон байна. 228 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 15 хэрэг буюу 7.0 хувиар өссөн байна. Нийт гэмт хэргийн 52.6 хувийг бусдын бие махбодод гэмтэл учруулсан гэмт хэрэг, 20.2 хувийг хулгай, 5.3 хувийг хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, 15.8 хувийг бусад гэмт хэрэг эзэлж байна.Оны эхнээс 506 хүн саатуулагдсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 29 хүнээр буюу 5.4 хувиар бага байна. Гэмт хэргийн улмаас 116.5 сая төгрөгийн хохирол учруулсаны 87.4 хувийг төлүүлж барагдуулсан байна.Нийт гэмт хэргийн 17.5 хувийг хүндэвтэр гэмт хэрэг эзлэж байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 9 хэргээр буюу 19.4 хувиар бага байна.Эмэгтэй хүн оролцсон гэмт хэрэг 27 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 13 хүнээр нэмэгдэж 1.9 дахин өссөн ба хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг 7 гарсан нь хоёроор нэмэгдэж 40.0 хувиар өссөн байна.Бүлэглэн үйлдсэн гэмт хэрэг 13 гарсан нь 4 хэрэгээр нэмэгдэж 44.4 хувиар өссөн байна. Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэрэг 29 бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оныхоос 14 хэрэг буюу 32.6 хувиар буурч багассан байна.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 09 сар 14. 17 цаг 37 минут
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны 8 сарын байдлын талаар орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөлөгч нарт зориулан 2017 оны 9-р сарын 14-ний өдрийн 16 цагт хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.Хэвлэл, мэдээлэлийн байгууллагын төлөөлөл болох "Саян" телевизэд статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн дэлгэрэнгүй ярилцлага өглөө.Ярилцлагад хүн ам, эрүүл мэнд, ажил эрхлэлт, өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлт, төсвийн орлого, банкны салбарын статистикийн үзүүлэлтүүдийн хүрсэн үр дүнгийн талаар мэдээлэв.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны 08 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 09 сар 14. 12 цаг 26 минут
2017 оны 8 дугаар сарын байдлаар 1913 эх амаржиж, амьд төрөлт 1911 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 21 хүүхдээр нэмэгдэж, нялхсын эндэгдэл 25 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 41 хүүхдээр буурсан, бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 1114 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 153 хүнээр буюу 13.7 хувиар буурсан байна.Нийт ажилгүйчүүдийн 49.7 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна.197 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 9 хэрэг буюу 4.8 хувиар өссөн байна. Нийт гэмт хэргийн 53.8 хувийг бусдын бие махбодод гэмтэл учруулсан гэмт хэрэг, 21.8 хувийг хулгай, 6.1 хувийг хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг,12.7 хувийг бусад гэмт хэрэг эзэлж байна.Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2017 оны 8 дугаар сарын байдлаар 2016 оны жилийн эцэстэй харьцуулахад 3.8 хувиар, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 5.7 хувиар өсч, өмнөх сартай харьцуулахад үнийн өсөлт гараагүй байна.Том малын зүй бус хорогдол 13519 толгой болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 12210 толгой буюу 47.5 хувиар бага байна,төсвийн орлогын төлөвлөгөө өссөн дүнгээр 8.3 хувиар буюу 470.7 сая төгрөгөөр давж биелэгдсэн байна.Төсвийн нийт орлого өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 8.3 хувиар, 2015 оны мөн үеэс 8.8 хувиар тус тус нэмэгдсэн байна.Төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 22.5 хувиар таслагдасны дотор НӨАТатвар 23.9 хувиар, агаарын бохирдлын төлбөр 6.7 хувиар, ашигт малтмалын нөөц ашигласаны төлбөр 59.1 хувиар тус тус тасалдсан байна.Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 14.7 хувиар, бууны татвар 23.7 хувиар, улсын тэмдэгтийн хураамж 12.0 хувиар тус тус тасарсан байна.Зээлийн өөрийн үлдэгдэл 128639.6 сая төгрөг байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 17.7 хувиар өссөн байна.Хугацаа хэтэрсэн зээл 2634.3 сая төгрөг байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 6.0 хувиар багасч, харин чанаргүй зээлийн хэмжээ 17.9 хувиар өссөн байна.Зээлийн өрийн үлдэгдэлд чанаргүй зээлийн эзлэх хувь 2.0 хувь, хугацаа хэтэрсэн зээлийн эзлэх хувь 1.8 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал хийлээ.

Нийтэлсэн: 2017 он 08 сар 14. 20 цаг 19 минут
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны эхний 7-р сарын бюллетень, танилцуулгыг гарган 8 дугаар сарын 14 -ний 11:00 цагт хэвлэлийн бага хурлаа хийлээ. Уг хуралд цагдаа, хөдөлмөр, халамж, эрүүл мэнд, боловсролын салбарын хөгжлийн бодлого хариуцсан ажилтанууд мөн НАЗ телевизийн сурвалжлагч, зураглаач нар оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ, Өлгий хотод
/2018 оны 6-р сарын  13-ны байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ /төг/
Гурил, I зэрэг, кг 1026
Хонины мах, кг 8000
Үхрийн мах, кг 7266
Ямааны ястай мах, кг  
Элсэн чихэр, кг 2233
Цагаан будаа, кг 2500
Шингэн сүү, л 2433
Ноолуур, кг 96333
Бензин, А-80 1630
Бензин, А-92 1750
Дизелийн түлш 1800