Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2018 оны 05 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 06 сар 14. 08 цаг 46 минут
2018 оны 5 дугаар сарын байдлаар 1212 эх амаржиж, амьд төрөлт 1220 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 41 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.Нялхсын эндэгдэл 24 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 6 хүүхдээр нэмэгдсэн байна. Халдварт өвчнөөр 118 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн оныхоос 4.8 хувиар буюу 6 хүнээр буурсан.Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 5-р сарын байдлаар 1044 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 599 хүнээр буюу 36.5 хувиар буурсан байна.Цагдаагийн газрын мэдээгээр 154 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 25 хэрэг буюу 19.3 хувиар өссөн байна. Хэрэглээний үнийн ерөнхий индекс 05 дугаар сарын байдлаар 2017 оны жилийн эцэстэй харьцуулахад 3.7 хувиар, 2017 оны мөн үетэй харьцуулахад 5.6 хувиар, суурь он буюу 2015 онтой харьцуулахад 9.8 хувиар тус тус өссөн байна.42015 толгой том мал зүй бусаар хорогдсон нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 28675 толгойгоор буюу 2.1 дахин өсч оны эхний малын 1.9 хувийг эзэлж байна.Оны эхний хээлтээгч малын 80.9 хувь төллөж төл бойжилт 91.9 хувьтай байна.Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 9.7 тэрбум төгрөг болж, Төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 117.1 хувиар, үүнээс төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 160.9 хувиар, хүн амын орлого 103.0 хувиар, нийтлэг татварын бус орлого 135.7 хувиар тус тус давж биелэгдэж, харин хөрөнгийн албан татвар 23.9 хувиар, газрын төлбөр 19.0 хувиар, бусад татвар, төлбөр хураамж 19.4 хувиар тус тус тасалдсан байна.Банкны зээлийн өөрийн үлдэгдэл 143.9 тэрбум төгрөг байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 20.3 хувиар өссөн байна.Хугацаа хэтэрсэн зээл 2.7 тэрбум төгрөг байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 34.5 хувь өссөн байна, чанаргүй зээлийн хэмжээ 1.6 тэрбум төгрөг байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 33.3 хувиар багассан байна.
Дэлгэрэнгүй

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ САХИЛГА, ХАРИУЦЛАГЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ.

Нийтэлсэн: 2018 он 06 сар 12. 13 цаг 17 минут
Монгол Улсын Засгийн газраас 2018 оныг “Хариуцлагын жил” болгон зарласантай холбогдуулан Төрийн албан хаагчдын сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх, төрийн албаны стандартын хэрэгжилтийг хангах, хууль эрх зүйн мэдлэг, ур чадварыг сайжруулах зорилгоор төрийн албаны удирдах ажилтны зөвлөгөөн өнөөдөр Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын танхимд зохион байгуулагдлаа. Аймгийн Засаг дарга А.Гылымхан уг зөвлөгөөнийг албан ёсоор нээж төрийн байгууллагууд аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэн хариуг нэг цэгээс шуурхай өгч, төрийн үйлчилгээг хүнд суртал, чирэгдэлгүй үзүүлж байхыг үүрэг болгов. Уг зөвлөлгөөнд Статистикийн хэлтсийн дарга Н.Ерлан оролцов.
Дэлгэрэнгүй

Хагас жилийн малын түүвэр судалгааны хяналтаар ажиллаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 06 сар 12. 10 цаг 51 минут
Хагас жилийн малын түүвэр судалгаа болон сумдын статистикийн анхан шатны мэдээ, тайланг хянан шалгаж, зааварчилгаа өгөх, илэрсэн зөрчлийг арилгах үүднээс аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар болон статистикийн хэлтсийн даргын хамтран баталсан удирдамжийн дагуу тус хэлтсийн дарга, тухайн салбар хариуцсан мэргэжилтэн, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын мал зүйч М.Енгилик нар хяналтын тооллогоор Алтанцөгц, Баяннуур, Бугат, Буянт, Алтай сумуудад түүврээр сонгогдсон өрх, сумын статистикийн ажлыг хариуцсан мэргэжилтэн, багийн Засаг дарга нарын авсан мэдээ тайлан, тооллого судалгааг хянан ажиллаж, гарсан зөрчлүүдийг газар дээр нь арилгах арга хэмжээ авч ажиллаа.
Дэлгэрэнгүй

Нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн Инфографик мэдээлэл байршууллаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 17. 10 цаг 31 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2018 оны 4 дүгээр сарын үзүүлэлтүүдийн инфографик танилцуулга бүхий мэдээлэл хийж тархаасан.Инфографик мэдээлэлд Хүн ам, эрүүл мэнд, Хөдөлмөр, Хөдөө аж ахуй, Гэмт хэрэг, Аж үйлдвэр, Хэрэглээний үнэ, Төсвийн орлого, банкны салбар, Бизнес регистрийн сангийн үзүүлэлтүүдийг хамруулж, сүүлийн 5 жилийн хамгийн бага, хамгийн их өндөр үзүүлэлттэй оныг ялгаж харуулсан болно.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 15. 13 цаг 01 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2018 оны 4 дүгээр сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурлыг 2018 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн 12:00 цагт хэлтсийн мэргэжилтэн М.Дина хийлээ. Тус хуралд аймгийн "Саян" телевиз болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөллүүд оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 04 дүгээр сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 14. 17 цаг 02 минут
2018 оны 4 дүгээр сарын байдлаар 965 эх амаржиж, амьд төрөлт 973 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 31 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.Нялхсын эндэгдэл 22 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 4 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 23 байна.Амбулаториор давхардсан тоогоор 126.2 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 11423 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна.Цагдаагийн газрын мэдээгээр 04 дүгээр сард 137 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 28 хэрэг буюу 25.7 хувиар өссөн байна. 4-р сарын байдлаар том малын зүй бус хорогдол 33204 толгой болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 21002 толгойгоор буюу 1.7 дахин өсч оны эхний малын 1.5 хувийг эзэлж байна.Оны эхний хээлтээгч малын 71.0 хувь төллөж төл бойжилт 91.6 хувьтай байна.Бог малын 75.6 хувь нь, бод малын 30.3 хувь нь төллөж 594549 толгой төл бойжиж байгаа нь өмнөх мөн үеийнхээс 104461 толгой буюу 17.6 хувиар бага байна.Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2018 оны 04 дүгээр сарын байдлаар 2017 оны жилийн эцэстэй харьцуулахад 2.9 хувиар, 2017 оны мөн үетэй харьцуулахад 5.3 хувиар, суурь он буюу 2015 онтой харьцуулахад 8.9 хувиар тус тус өссөн байна.2018 оны эхний 4-р сард аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 7.5 тэрбум төгрөг болсон нь үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 27.3 хувиар, борлуулалтын хэмжээ 26.9 хувиар тус тус өссөн байна.Төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 112.1 хувиар, үүнээс төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 157.2 хувиар, хүн амын орлого 101.8 хувиар, татварын бус орлого 124.8 хувиар тус тус давж биелэгдсэн байна.Хөрөнгийн албан татвар 39.4 хувиар, бусад татвар, төлбөр, хураамж 25.2 хувиар, газрын төлбөр 12.2 хувиар тус тус тасалдсан байна.2017 онтой харьцуулахад төсвийн нийт орлого 124.7 хувиар өссөн.Төсвийн нийт орлогын 62.5 хувийг хүн амын орлого, 24.6 хувийг төвлөрсөн төсвийн орлого, 4.7 хувийг татварын бус орлого эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалингийн 2017 оны инфографик мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 09. 09 цаг 50 минут
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалингийн инфографик мэдээлэл 2017 он
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 13. 17 цаг 29 минут
2018 оны 3 дугаар сарын аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулгыг төр, захиргааны удирдлага болон хэрэглэгчдэд танилцуулах үүднээс презентаци бэлтгэн аймгийн “Саян” болон "Дербес" телевизүүдтэй хамтран хэвлэлийн бага хурлыг хийлээ. Хэвлэлийн бага хурлыг хэлтсийн дарга Н.Ерлан 2018 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 15:00 цагт зохион байгуулсан ба мөн өдөр хэвлэл мэдээллийн төлөөлөл болох "Саян" "НАЗ" телевизүүдэд сарын танилцуулгын талаар ярилцлага өглөө.
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ,  
 Өлгий хотод
/2019 оны 02-р сарын 20-ны байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ /төг/  
Гурил, I зэрэг, кг 1100
Хонины мах, кг 6500
Үхрийн мах, кг 6333
Ямааны ястай мах, кг 5250
Элсэн чихэр, кг 2166
Цагаан будаа, кг 2500
Шингэн сүү, л 2500
Ноолуур, кг 80000
Бензин, А-80 1800
Бензин, А-92 1880
Дизелийн түлш 2190
Боодолтой өвс 11166