Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2018 оны 01 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 02 сар 14. 18 цаг 17 минут
2018 оны 1-р сарын байдлаар 245 эх амаржиж, амьд төрөлт 247 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 30 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.Нялхсын эндэгдэл 5 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 3 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.1000 хүнд ногдох төрөлт 2.4, нас баралт 0.4, ердийн цэвэр өсөлт 2.0 болж, өмнөх оны мөн үеэс 1000 ногдох төрөлт 0.2 пунктээр өссөн, нас баралт 0.1 пунктээр буурсан, хүн амын ердийн цэвэр өсөлт 0.3 пунктээр нэмэгдсэн байна.Цагдаагийн газрын мэдээгээр 31 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 7 хэрэг буюу 18.4 хувиар буурсан байна.Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2018 оны 1 дүгээр сарын байдлаар 2017 оны жилийн эцэстэй харьцуулахад 0.9 хувиар, 2016 оны мөн үетэй харьцуулахад 6.1 хувиар, суурь он буюу 2015 онтой харьцуулахад 6.8 хувиар тус тус өссөн байна. АИ-80 бензин 2.9 хувиар, АИ-92 2.6 хувиар, дизелийн түлш 16.0 хувиар тус тус өссөн.Том малын зүй бус хорогдол 8215 толгой болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 5369 толгой буюу 2.9 дахин өссөн байна.Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 2079.8 сая төгрөг болсон байна.Төсвийн орлогын төлөвлөгөө 80.0 хувиар биелэгдэж 141.1 сая төгрөгөөр тасарсан,төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 34.6 хувиар, үүнээс дотор аж ахуйн нэгжийн орлого 26.7 хувиар, НӨАТатвар 37.0 хувиар давж биелэгдэж, харин агаарын бохирдлын төлбөр 10.6 хувиар, хүн амын орлого, хөрөнгийн албан татвар, бусад татвар, төлбөр хураамж зэрэг татварын төрлүүд 22.7-52.5 хувиар тус тус тасалсан байна. Аймгийн монгол банкны салбарын мэдээгээр арилжааны банкууд 2.6 тэрбум төгрөгийн зузаатгал авч 4.1 тэрбум төгрөгийг монгол банкинд шилжүүлсэн байна.Зээлийн өөрийн үлдэгдэл 132.6 тэрбум төгрөг байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 22.9 хувиар өссөн байна.Хугацаа хэтэрсэн зээл 4.57 тэрбум төгрөг байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1.8 дахин өссөн байна, чанаргүй зээлийн хэмжээ 1.8 тэрбум төгрөг байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 9.4 хувиар багассан байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын талаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 02 сар 14. 17 цаг 45 минут
2018 оны 1 дүгээр сарын аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын талаарх хэвлэлийн бага хурлыг 2 дугаар сарын 14 өдрийн 16 цагт хийллээ.Уг арга хэмжээнд Өлгий сумын нийгмийн ажилтанууд, Багийн Засаг дарга нар, түүний туслах нийтдээ 20 хүн оролцов.Хэвлэл мэдээллийн ажилтанууд болон Өлгий сумын ажилтануудад 1 дүгээр сарын эдийн засаг, нийгмийн үндсэн үзүүлэлтүүдээс гадна, Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн тогтоосон талаар мэдээллээ.Үүнд:Баруун бүсэд 178000 төгрөг, Хангайн бүсэд 182600 төгрөг, Зүүн бүсэд 174000 төгрөг, Төвийн бүсэд 175600 төгрөг, Улаанбаатар хотод 198600 төгрөг болсоныг сануулж хэллээ.
Дэлгэрэнгүй

Цэвэр агаар-идэвхтэй хөдөлгөөн бүх нийтийн өдөрлөг зохион байгуулагдлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 02 сар 05. 22 цаг 57 минут
Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын тамгын газар болон Биеийн тамир, спортын газартай хамтран чөлөөт цагаа зөв зохистой өнгөрүүлэх, өвлийн спортын төрлийг хөгжүүлэх зорилгоор Толбо нуурт Цэвэр агаар-идэвхтэй хөдөлгөөн бүх нийтийн өдөрлөг зохион байгуулахад Статистикийн хэлтсийн хамт олон бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ идэхтэй оролцов.
Дэлгэрэнгүй

Хамтарсан төлөвлөгөө, удирдамж боловсруулан баталлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 02 сар 05. 22 цаг 48 минут
Тус хэлтэс нь аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар болон Эрүүл мэндийн газартай хамтран төлөвлөгөө, удирдамж баталж, сумдад улсын байцаагчийн эрхийн дагуу мэдээ, тайлангийн гаргалт, үнэн бодит байдлыг анхан шатны баримттай тулгаж шалгах, мэдээлэл цуглуулж буй ажлын явц, хамралт, мэдээллийг хэрхэн цуглуулж байгаатай холбогдуулан нягтлан танилцах, хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн өөрчлөлтийн тухай бүрийн хөтлөлт, шивэлтийн явцыг үзэж, зөрчлүүдийг цэгцэлж арилгасан байдлыг хянах, хагас жилийн малын түүвэр судалгаа болон Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа, Ажиллах хүчний судалгаанд хамрагдсан нэгжүүдэд мониторинг хийх, тулгамдаж байгаа асуудлыг тодорхойлж, туслах, дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор дээрх 2 байгууллагын улсын байцаагч нартай хамтран ажиллахаар болов.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны жилийн эцсийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 01 сар 15. 17 цаг 36 минут
2017 оны жилийн эцсийн байдлаар 2844 эх амаржиж, амьд төрөлт 2849 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 18 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.Нялхсын эндэгдэл 37 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 41 хүүхдээр буурсан байна.Халдварт өвчнөөр 332 хүн өвчилсөн,Суурин хүн амын тоо 2245 хүнээр буюу 2.3 хувиар, өрхийн тоо 283 буюу 1.2 хувиар нэмэгдсэн,319 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 38 хэрэг буюу 13.5 хувиар өссөн байна. Нийт гэмт хэргийн 53.6 хувийг бусдын бие махбодод гэмтэл учруулсан гэмт хэрэг, 22.3 хувийг хулгай, 4.4 хувийг хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, 20.4 хувийг бусад гэмт хэрэг эзэлж байна.Оны эхнээс 770 хүн саатуулагдсан байна.Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2017 оны 12 дугаар сарын байдлаар 2016 оны жилийн эцэстэй харьцуулахад 4.9 хувиар, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 5.9 хувиар, өмнөх сартай харьцуулахад 1.0 хувиар тус тус өссөн байна. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо жилийн эцсийн байдлаар 1207 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 113 хүнээр буюу 8.6 хувиар буурсан байна.Нийт ажилгүйчүүдийн 42.5 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна.Жилийн эцсийн мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 2 сая 226 мянга 149 толгой мал тоологдсон өнгөрсөн оноос 58798 толгойгоор нэмэгдэж 2.7 хувиар өссөн.Том малын зүй бус хорогдол 17800 толгой болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 13053 толгой буюу 42.3 хувиар бага байна.Оны эхний хээлтэгч малын 98.7 хувь нь төллөж 748279 төл бойжсон байна.Төсвийн орлогын төлөвлөгөө өссөн дүнгээр 24.6 хувиар буюу 2073.3 сая төгрөгөөр давж биелэгдсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН 2017 ОНЫ МАЛ ТООЛЛОГЫН УРЬДЧИЛСАН ДҮН ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2017 он 12 сар 29. 19 цаг 58 минут
Статистикийн хэлтсээс тус аймгийн мал тооллогын урьдчилсан дүнг орон нутгийн "Наз", "Дербес" телевизүүд болон радиогоор 2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр танилцуулав. Баян-Өлгий аймгийн мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 2.226.149 толгой мал тоологдож, үүнээс тэмээ 5279, адуу 93402, үхэр 161.025, хонь 995222, ямаа 971221 тоологдсон байна. Өнгөрсөн онтой харьцуулахад нийт малын тоо 58.8 мянган толгойгоор буюу 2.7 хувиар өслөө.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 12 сар 15. 18 цаг 53 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн талаарх танилцуулгыг 2017 оны 11 дүгээр сарын байдлаар бэлтгэж, "Саян" телевиз болон "НАЗ" телевизтэй хамтран Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар, Цагдаагийн газар, эрүүл мэнд, боловсролын салбарын ажилтнуудыг оролцуулан сар бүрийн хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулж байна.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны 11 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 12 сар 12. 18 цаг 03 минут
2017 оны 11-р сарын байдлаар 2616 эх амаржиж, амьд төрөлт 2619 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 37 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.Нялхсын эндэгдэл 30 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 44 хүүхдээр буурсан байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 11 байна.Амбулаториор давхардсан тоогоор 323.6 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 24809 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна.Халдварт өвчнөөр 329 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн оныхоос 44.6 хувь буюу 265 хүнээр буурсан, 1000 хүнд ногдох төрөлт 25.8, нас баралт 4.0, ердийн цэвэр өсөлт 21.8 болж, өмнөх оны мөн үеэс 1000 ногдох төрөлт 2.3 пунктээр, нас баралт 0.4 пунктээр, хүн амын ердийн цэвэр өсөлт 1.9 пунктээр нэмэгдсэн байна.Цагдаагийн газрын мэдээгээр 305 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 41 хэрэг буюу 15.5 хувиар өссөн байна. Нийт гэмт хэргийн 52.8 хувийг бусдын бие махбодод гэмтэл учруулсан гэмт хэрэг, 22.6 хувийг хулгай, 3.9 хувийг хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, 13.1 хувийг бусад гэмт хэрэг эзэлж байна.Оны эхнээс 662 хүн саатуулагдсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 7 хүнээр буюу 1.1 хувиар өссөн байна.Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2017 оны 11 дүгээр сарын байдлаар 2016 оны жилийн эцэстэй харьцуулахад 4.9 хувиар, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 5.4 хувиар, өмнөх сартай харьцуулахад 0.2 хувиар тус тус өссөн байна.Төсвийн орлогын төлөвлөгөө өссөн дүнгээр 12.6 хувиар буюу 1049.9 сая төгрөгөөр давж биелэгдсэн байна.Төсвийн нийт орлого өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 10.2 хувиар, 2015 оны мөн үеэс 17.5 хувиар тус тус нэмэгдсэн байна. Зээлийн өөрийн үлдэгдэл 130.1 тэрбум төгрөг байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 18.9 хувиар өссөн байна.Хугацаа хэтэрсэн зээл 2.1 тэрбум төгрөг байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11.3 хувиар багасч, чанаргүй зээлийн хэмжээ 1.9 тэрбум төгрөг байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 2.3 хувиар багассан байна.Зээлийн өрийн үлдэгдэлд чанаргүй зээлийн эзлэх хувь 1.6 хувь, хугацаа хэтэрсэн зээлийн эзлэх хувь 1.5 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ, Өлгий хотод
/2018 оны 10-р сарын  17-ны байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ /төг/
Гурил, I зэрэг, кг 1086
Хонины мах, кг 5500
Үхрийн мах, кг 5166
Ямааны ястай мах, кг 5000
Элсэн чихэр, кг 2166
Цагаан будаа, кг 2500
Шингэн сүү, л 2466
Ноолуур, кг 92333
Бензин, А-80 1880
Бензин, А-92 2000
Дизелийн түлш 2100