Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 12 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 13. 11 цаг 58 минут
2016 онд 2838 эх амаржиж, амьд төрөлт 2831 болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 61 хүүхдээр нэмэгдсэн байна. Нялхсын эндэгдэл 79 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 10 хүүхдээр нэмэгдсэн байна. 1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 28 байна.Халдварт өвчнөөр 619 хүн өвчилж өнгөрсөн оныхоос 0.8 хувиар нэмэгдсэн. Халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн 56.7 хувийг улаан бурхан өвчин эзэлж байна.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 1320 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 196 хүнээр буюу 17.4 хувиар нэмэгдсэн байна.Оны эхнээс 1061 хүний ажлын байрны захиалга ирсэнээс 940 хүн зуучлагдаж ажилд орсон байна.Цагдаагийн газрын мэдээгээр 281 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 0.7 хувиар нэмэгдсэн байна. Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2016 оны 12 дугаар сарын байдлаар жилийн эцэстэй харьцуулахад 1.8 хувиар, өмнөх сартай харьцуулахад 0.6 хувиар өссөн байна.2016 оны жилийн эцсийн байдлаар том малын зүй бус хорогдол 30853 толгой болж оны эхний малын 1.5 хувийг эзэлж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 25344 толгой буюу 5.6 дахин их байна. Нийт хорогдлын 51.9 хувийг ямаа, 33.3 хувийг хонь эзэлж байна.Оны эхний хээлтэгч малын 96.7 хувь нь төллөж төл бойжилт 97.8 хувьтай байна. Төллөсөн хээлтэгчийн 9.4 хувийг бод мал, 90.6 хувийг бог мал эзэлнэ. 789819 толгой төл бойжиж байгаа нь өнгөрсөн оноос 8790 толгой буюу 1.1 хувиар их буюу нэмэгдэж өссөн байна. Аймгийн хэмжээгээр 62650 тн хадлан бэлтгэсэн байна.Төсвийн орлогын төлөвлөгөө 111.1 хувиар биелэгдэж, төсвийн нийт орлого 2014 оныхоос 16.8 хувиар, 2015 оны жилийн эцэстэй харьцуулахад 24.1 хувиар тус тус өсч нэмэгдсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

Жилийн эцсийн мал тооллогын урьдчилсан дүн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 05. 11 цаг 20 минут
Тус аймаг 2016 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор 2 сая 167 мянга 413 толгой мал тооллуулж, оны эхний мал 5 төрөл дээр 146367 буюу 7.2 хувиар өссөн, Үүнд:Тэмээ 4933, Адуу 85783, Үхэр 155623, Хонь 937760, Ямаа 983314 толгой тооллуулсан.Хээлтэгч малын тоо 914218 толгойд хүрч өнгөрсөн оноос 9.4 хувиар нэмэгдсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 11 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 12 сар 14. 17 цаг 01 минут
Аймгийн хэмжээнд 11 сарын байдлаар 2585 эх амаржиж, амьд төрөлт 2582 болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 23 хүүхдээр нэмэгдсэн байна. Нялхсын эндэгдэл 74 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 12 хүүхдээр нэмэгдсэн байна. 1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 29 байна. Амбулаториор давхардсан тоогоор 335.9 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 26440 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна. Халдварт өвчнөөр 594 хүн өвчилж өнгөрсөн оныхоос 1.9 дахин нэмэгдсэн. Халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн 58.2 хувийг улаан бурхан өвчин эзэлж байна.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 1175 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 168 хүнээр буюу 16.7 хувиар нэмэгдсэн байна.Цагдаагийн газрын мэдээгээр 11 сард 264 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 5.2 хувиар нэмэгдсэн байна. Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2016 оны 11 дүгээр сарын байдлаар жилийн эцэстэй харьцуулахад 1.2 хувиар буурч,өмнөх сартай харьцуулахад 1.7 хувиар өссөн байна.Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 10126.6 сая.төгрөг болсон нь үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 10.4 хувиар мөн борлуулалтын хэмжээ 9.5 хувиар тус тус өссөн байна. Он гарсаар гянтболдын баяжмал 475.5 тн буюу 7749.2 сая төгрөгний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж экспортонд гаргасан.Төсвийн орлогын төлөвлөгөө 105.0 хувиар биелэгдэв.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 10 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 11 сар 17. 14 цаг 50 минут
Тус аймагт 10 сарын байдлаар 2382 эх амаржиж, амьд төрөлт 2376 болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 37 хүүхдээр нэмэгдсэн байна. Нялхсын эндэгдэл 73 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 21 хүүхдээр нэмэгдсэн байна. Халдварт өвчнөөр 567 хүн өвчилж өнгөрсөн оныхоос 1.6 дахин нэмэгдсэн. Халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн 60.8 хувийг улаан бурхан өвчинээр өвчилсөн байна.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 1187 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 51 хүнээр буюу 4.5 хувиар нэмэгдсэн, нийт ажилгүйчүүдийн 45 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Цагдаагийн газрын мэдээгээр 10 сард 235 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 3.1 хувиар нэмэгдсэн байна.Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2016 оны 10 дугаар сарын байдлаар жилийн эцэстэй харьцуулахад 0.5 хувиар буурч,өмнөх сартай харьцуулахад 1.8 хувиар өссөн байна.Төсвийн орлогын төлөвлөгөө 102.4 хувиар биелэгдэв. Төсвийн нийт орлого өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 0.8 хувиар өссөн байна. Төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 110.6 хувиар давж биелэгдэж, аймгийн монгол банкны салбарын мэдээгээр арилжааны банкууд он гараад 43655.6 сая төгрөгийн зузаатгал авч 39240.5 сая төгрөг монгол банкинд шилжүүлсэн байна. Зээлийн өөрийн үлдэгдэл 109792.6 сая төгрөг байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 0.6 хувиар, хугацаа хэтэрсэн зээл 2386.5 сая төгрөг байгаа нь 8.3 хувиар, чанаргүй зээлийн үлдэгдэл 2034.4 сая төгрөг болсон нь 58.7 хувиар өсч нэмэгдсэн байна,
Дэлгэрэнгүй

"Статистикийн боловсрол" олгох сургалт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 11 сар 17. 14 цаг 35 минут
Монгол Улсад Үндэсний Статистикийн салбар үүсэн байгуулагдсаны 92 жилийн ойг тохиолдуулан Ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн сурагчидад “статистикийн боловсрол” олгох сургалтыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 16 өдөр 11 цаг 05 минутаас эхлэн нэг цагт багтаан аймгийн төвийн Өлгий сумын “А.Аргынбайн” нэрэмжит ахлах 4-р ЕБСургуульд Баян-Өлгий аймгийн Статистикийн хэлтэсээс зохион байгуулж хийллээ. 4-р ахлах сургуулийн төгсөх ангийн С.Хуаныш багштай 12А ангийн/бүлгийн/ 22 сурагчидад хичээлийг заасан.Хичээлийг ҮСХорооноос бэлтгэн ирүүлсэн материалд өөрийн аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын сүүлийн 4 жилийн болон эхний 10 сарын үндсэн үзүүлэлт бүхий инфографик, диаграмм бүхий материалыг нэмж тайлбарлан заасан.Уг хичээлийг заах явцад сурагчид идэвхитэй оролцож сонирхсон асуулт, мэргэжлээ хэрхэн сонгох талаар болон, хүн ам орон сууцны болон мал тооллогын талаар асууж хариулт авч харилцан ярилцсан болно.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 09 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 10 сар 12. 10 цаг 49 минут
Аймгийн хэмжээгээр 9 сарын байдлаар 2124 эх амаржиж, амьд төрөлт 2117 болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 5 хүүхдээр бага байна. Нялхсын эндэгдэл 69 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 23 хүүхдээр нэмэгдсэн байна. 1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 33 байна. Амбулаториор давхардсан тоогоор 275.9 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 22154 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна. Халдварт өвчнөөр 550 хүн өвчилж өнгөрсөн оныхоос 1.7 дахин нэмэгдсэн. Халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн 62.7 хувийг улаан бурхан өвчин эзэлж байна.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 1127 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 49 хүнээр буюу 4.2 хувиар багассан байна.Нийт ажилгүйчүүдийн 45 хувийг эмэгтэйчүүд 61.0 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 30.1 хувийг дээд боловсролтой залуучууд эзэлж байна. Оны эхнээс 852 хүний ажлын байрны захиалга ирсэнээс 824 хүн зуучлагдаж ажилд орсон байна. Цагдаагийн газрын мэдээгээр 9 сард 213 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 4.9 хувиар нэмэгдсэн байна. Аймгийн хэмжээгээр 62650 тн хадлан бэлтгэх төлөвлөгөөтэйгээс 64391 тн хадлан бэлтгэж төлөвлөгөө 2.8 хувиар давж биелэгдсэн байна. Ургац хураалтын эцсийн мэдээгээр 2728.4 тн төмс, 1137 тн хүнсний ногоо, 56 тн үр тариа хураасан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс үр тариа 0.9 тн, төмс 28 тн-оор бага, хүнсний ногоо 18.6 тн-оор илүү байна.Төсвийн орлогын төлөвлөгөө 105.5 хувиар биелэгдэв. Төсвийн нийт орлого 2014 оныхоос 12.4 хувиар нэмэгдэж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 10 хувиар, төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 18.3 хувиар давж биелэгдсэн.Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 7946.6 сая.төгрөг болсон нь үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 18.6 хувиар мөн борлуулалтын хэмжээ 5.8 хувиар өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 08 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 09 сар 09. 10 цаг 05 минут
Аймгийн хэмжээгээр эхний 8 сарын байдлаар 1897 эх амаржиж, амьд төрөлт 1890 болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 36 хүүхдээр бага байна. Нялхсын эндэгдэл 66 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 21 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 35 байна.Халдварт өвчнөөр 528 хүн өвчилж өнгөрсөн оныхоос 1.8 дахин нэмэгдсэн. Халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн 65.0 хувийг улаан бурхан өвчин эзэлж байна.Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 1267 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 136 хүнээр буюу 12.0 хувиар нэмэгдсэн.Оны эхнээс 753 хүний ажлын байрны захиалга ирсэнээс 641 хүн зуучлагдаж ажилд орсон байна. 808 хүн шинэ ажлын байртай болсон байна.Цагдаагийн газрын мэдээгээр 8 сард 188 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 1.6 хувиар нэмэгдсэн байна.Оны эхнээс 477 хүн саатуулагдсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 15.8 хувиар буюу 65 хүнээр нэмэгдсэн байна. Аймгийн хэмжээгээр 60150.0 тн хадлан бэлтгэх төлөвлөгөөтэйгээс одоогоор 48380.0 тн хадлан бэлтгэж төлөвлөгөөний биелэлт 80.9 хувьтай,аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 7111.2 сая.төгрөг болсон нь үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 20.3 хувиар мөн борлуулалтын хэмжээ 4.9 хувиар өссөн байна. Оны эхнээс гянтболдын баяжмал 350 тн буюу 5463.5 сая төгрөгний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж экспортонд гаргасан байна.Төсвийн орлогын төлөвлөгөө 103.1 хувиар биелэгдэж, зээлийн өөрийн үлдэгдэл 109308.9 сая төгрөг байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 0.5 хувиар нэмэгдсэн байна. Хугацаа хэтэрсэн зээл 2803.0 сая төгрөг, чанаргүй зээл 1945.8 сая төгрөг болж, зээлийн өрийн үлдэгдэлд чанаргүй зээлийн эзлэх хувь 1.8, хугацаа хэтэрсэн зээлийн эзлэх хувь 2.2 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

Байгалын хадлан бэлтгэлийн явцын мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2016 он 09 сар 01. 08 цаг 58 минут
2016 оны 8-р сарын 31-ны өдрийн байдлаар сумдууд төлөвлөсөн байгалийн хадлангийн 77.6 хувь буюу 46680 тн өвсийг бэлтгэсэн байна, Байгалийн хадлан, өвс бэлтгэх ажлыг Сагсай 101.2 %, Баяннуур 100.9 %,Цэнгэл 100.0 % биелүүлж, Булган 44.9 %, Ногооннуур 55.4 %, Толбо 59.0 % сумуудад оройтож хийгдэж байна.Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 111.1 хувь буюу 4661 тн-оор илүү бэлтгэгдсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

                ҮНИЙН  МЭДЭЭ
   /2018 оны 1 дугээр сарын 10-ны байдлаар/

1 Гурил, I зэрэг кг 960
2 Хонины мах, кг 5000
3 Үхрийн ястай мах, кг 4750
4 Ямааны ястай мах, кг 4500
5 Элсэн чихэр, кг 2333
6 Цагаан будаа, кг 2266
7 Шингэн сүү, л 2266
8 Ноолуурын үнэ, 1 кг          
9 Бензин, АИ-80, 1 литр 1533
10 Бензин, АИ-92, 1 литр 1683
11 Дизель түлш,   1 литр 1783

         ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД     
          1.Суурин хүн амын тоо
               
101591
              2017 оны 12-р сарын байдлаар
              2.Төрсөн хүүхдийн тоо
                        
2849
                 2017 оны 12-р сарын байдлаар
          3.Нялхсын эндэгдэл
                   
38
             2017 оны 12-р сарын байдлаар
          4.Ажилгүйдлийн түвшин

                   16.4 (%)
                 2017 оны 12-р сарын байдлаар

         5.Шинээр бий болсон
               ажлын байр

                  991
            2017 оны 12-р сарын байдлаар
         6.Инфляци
                
5.9 (%)
           2017 оны 12-р сарын байдлаар  

        7.Гарсан гэмт хэргийн тоо

                 319

          2017 оны 12-р сарын байдлаар

        8.Төсвийн орлого

               10505.4

       2017 оны 12-р сарын байдлаар

           9.Эхийн эндэгдэл

                         1

      2017 оны 12-р сарын байдлаар