Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны 07 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 08 сар 14. 20 цаг 07 минут
Эхний 7 сарын байдлаар 1000 хүнд ногдох төрөлт 16.8, нас баралт 2.5, ердийн цэвэр өсөлт 14.3 болж, өмнөх оны мөн үеэс 1000 ногдох төрөлт мөн оноос 0.4, хүн амын ердийн цэвэр өсөлт 1.1 пунктээр тус тус нэмэгдэж, нас баралт 0.7 пунктээр буурсан байна.1696 эх амаржиж, амьд төрөлт 1696 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 67 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.Нялхсын эндэгдэл 23 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 39 хүүхдээр буурсан байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 14 байна.Амбулаториор давхардсан тоогоор 213.3 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 17423 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна.Халдварт өвчнөөр 168 хүн өвчилж өнгөрсөн оныхоос 67.5 хувь буюу 349 хүнээр буурсан.Сумдын Засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо эхний 7-р сард 981 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 133 хүнээр буюу 11.9 хувиар буурсан байна.Нийт ажилгүйчүүдийн 50.4 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна.Ажилгүй иргэдийн 55.0 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 29.7 хувийг дээд боловсролтой залуучууд эзэлж байна.Цагдаагийн газрын мэдээгээр эхний 7 сарын байдлаар 165 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 1 хэрэг буюу 0.6 хувиар өссөн байна. Нийт гэмт хэргийн 53.3 хувийг бусдын бие махбодод гэмтэл учруулсан гэмт хэрэг, 20.6 хувийг хулгай, 15.1 хувийг бусад гэмт хэрэг эзэлж байна.Оны эхнээс 399 хүн саатуулагдсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 6.3 хувиар буюу 27 хүнээр буурсан байна. Гэмт хэргийн улмаас 87.7 сая төгрөгийн хохирол учруулсаны 76.1 хувийг төлүүлж барагдуулсан байна.Нийт гэмт хэргийн 24.2 хувийг хүндэвтэр гэмт хэрэг эзлэж байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 8.1 хувиар өсч, хүнд гэмт хэрэг 8 гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 33.3 хувиар өссөн байна.Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2017 оны 7 дугаар сарын байдлаар жилийн эцэстэй харьцуулахад 3.8 хувиар, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 6.8 хувиар, өмнөх сартай харьцуулахад 0.2 хувиар өссөн байна.2017 оны 7-р сарын байдлаар том малын зүй бус хорогдол 13519 толгой болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 12210 толгой буюу 47.5 хувиар бага байна.Булган суманд 6775 толгой том мал зүй бусаар хорогдсон нь хамгийн их бөгөөд,Сагсай 1401, Цэнгэл 1262, толгой мал тус тус хорогдсон байна.Оны эхний хээлтэгч малын 94.3 хувь төллөж төл бойжилт 89.7 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал хийлээ

Нийтэлсэн: 2017 он 07 сар 27. 12 цаг 28 минут
2017 оны эхний 6-р сарын аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын тухай хэвлэлийн бага хурлыг 15 цагт хийлээ. Хэвлэлийн бага хуралд эрүүл мэнд, боловсролын салбарын
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны 06 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 07 сар 21. 10 цаг 33 минут
Эхний хагас жилийн байдлаар 1000 хүнд ногдох төрөлт 14.4, нас баралт 2.2, ердийн цэвэр өсөлт 12.2 болж, өмнөх оны мөн үеэс 1000 ногдох төрөлт мөн онтой ижил түвшинд, нас баралт 0.6 пунктээр буурч, хүн амын ердийн цэвэр өсөлт 0.5 пунктээр нэмэгдэж, 1445 эх амаржиж, амьд төрөлт 1447 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 22 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.Нялхсын эндэгдэл 20 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 35 хүүхдээр буурсан байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 14 байна.Амбулаториор давхардсан тоогоор 195.5 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 15911 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна.Халдварт өвчнөөр 150 хүн өвчилж өнгөрсөн оныхоос 70.3 хувь буюу 355 хүнээр буурсан.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо эхний хагас жилд 1605 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 470 хүнээр буюу 29.3 хувиар нэмэгдсэн байна.Нийт ажилгүйчүүдийн 44.9 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна.Ажилгүй иргэдийн 56.7 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 19.9 хувийг дээд боловсролтой залуучууд эзэлж байна.Оны эхнээс 475 хүний ажлын байрны захиалга ирсэнээс 305 хүн зуучлагдаж ажилд орсон.Цагдаагийн газрын мэдээгээр эхний хагас жилд 150 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 15 хэрэг буюу 11.2 хувиар өссөн байна. Нийт гэмт хэргийн 52.7 хувийг бусдын бие махбодод гэмтэл учруулсан гэмт хэрэг, 21.3 хувийг хулгай, 17.3 хувийг бусад гэмт хэрэг эзэлж байна.Оны эхнээс 348 хүн саатуулагдсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийн түвшинд байна. Гэмт хэргийн улмаас 85.3 сая төгрөгийн хохирол учруулсаны 75.3 хувийг төлүүлж барагдуулсан байна.Нийт гэмт хэргийн 26.7 хувийг хүндэвтэр гэмт хэрэг эзлэж байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 25.0 хувиар өссөн байна.Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2017 оны 6 дугаар сарын байдлаар жилийн эцэстэй харьцуулахад 3.5 хувиар, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 6.5 хувиар өсч, өмнөх сартай харьцуулахад 0.4 хувиар буурсан байна.13519 толгой том мал зүй бусаар хорогдож, оны эхний хээлтэгч малын 94.3 хувь төллөж төл бойжилт 89.7 хувьтай, төсвийн орлогын төлөвлөгөө өссөн дүнгээр 2.9 хувиар буюу 135.8 сая төгрөгөөр давж биелэгдсэн байна.Төсвийн нийт орлого өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 17.5 хувиар, 2015 оны мөн үеэс 1,02 хувиар тус тус нэмэгдсэн байна.Төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 10.6 хувиар таслагдасны дотор НӨАТатвар 15.8 хувиар ,агаарын бохирдлын төлбөр 6.7 хувиар, ашигт малтмалын нөөц ашигласаны төлбөр 56.2 хувиар тус тус тасалдсан байна.819912 толгой төл бойжиж байгаа нь өмнөх мөн үеийнхээс 46312 толгой буюу 5.6 хувиар их байна.Аймгийн хэмжээнд тариалалтын явцын мэдээгээр нийт 948.6 га-д тариалалт хийсэн нь өнгөрсөн оныхоос 40.8 га-гаар илүү байна, 44.7 га-д үр тариа, 288.5 га-д төмс, 129.9 га-д хүнсний ногоо, 485.5 га-д малын тэжээл тариалсан байна.Төсвийн орлогын төлөвлөгөө өссөн дүнгээр 2.9 хувиар буюу 135.8 сая төгрөгөөр давж биелэгдсэн байна.Төсвийн нийт орлого өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 17.5 хувиар, 2015 оны мөн үеэс 1,02 хувиар тус тус нэмэгдсэн байна.Төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 10.6 хувиар таслагдасны дотор НӨАТатвар 15.8 хувиар ,агаарын бохирдлын төлбөр 6.7 хувиар, ашигт малтмалын нөөц ашигласаны төлбөр 56.2 хувиар тус тус тасалдсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал хийлээ.

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 30. 18 цаг 09 минут
2017 оны эхний 4 сарын аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын талаарх танилцуулгыг хэвлэлийн бага хурлын үеэр хийж, эрүүл мэнд, боловсролын салбарын хөгжлийн бодлого хариуцсан ажилтанууд оролцсон бөгөөд, хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын ажилтануудыг салбар тус бүрийн тоон мэдээллээр хангав.
Дэлгэрэнгүй

Хагас жилийн мал тооллогын сургалт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 30. 18 цаг 03 минут
Хагас жилийн мал тооллогын ажил нь түүврийн аргаар хийгдэх бөгөөд өнгөрсөн оны жилийн эцсийн мал тооллогын дүнгээр гарсан мал бүхий өрхийн 16 хувийг хамруулах ба уг сургалтанд 13 сумын төрийн сангийн төлөөлөгч, аймгийн төвийн Өлгий сумын нийт багийн Засаг дарга нар оролцож, хагас жилийн мал тооллогыг чанартай үнэн зөв явуулахад чиглэгдсэн бэлтгэл,зохион байгуулалтын ажлыг сум багийн түвшинд хангуулах, хяналт шалгалтын үр нөлөөг дээшлүүлж, сумын зүгээс түүвэр судалгаанд хамрагдсан өрхийн малыг нүдээр үзэж тоолсон, мөн асуулгыг малчнаас авсан эсэхэд тоологдсон өрхээс хэсэгчлэн хяналтын тооллого явуулах зэрэг шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах хэрэгтэйг мэдээлэв.
Дэлгэрэнгүй

Нийтээрээ мод тарих өдрийн үйл ажиллагаанд хэлтсийн хамт олон оролцов.

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 30. 17 цаг 47 минут
Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийн дагуу жил бүрийн нийтээрээ мод тарих үйл ажиллагаанд хэлтсийн хамт олон идэвхитэй оролцов.
Дэлгэрэнгүй

"Хуулиа дээдэлье" аяны ажилд статистикийн хэлтсийн хамт олон идэвхитэй оролцов.

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 30. 17 цаг 39 минут
Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Цагдаагийн газраас хамтран зохион байгуулж буй "хуулиа дээдэлье" аяны ажилд тус хэлтсийн хамт олон идэвхитэй оролцож, "Статистикийн тухай хууль", "Төрийн албаны тухай хууль", "Хөдөлмөрийн тухай хууль", "Галын аюулгүй байдлын тухай хууль", "Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль" болон төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай ойлголтын талаар хэлтсийн салбар хариуцсан мэргэжилтэн Ш.Манзелхан танилцуулж, хуулийн сурталчилгаа хийв.
Дэлгэрэнгүй

Багийн Засаг дарга, Сумдын статистикийн асуудал хариуцсан ажилтнуудын сургалт боллоо.

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 30. 17 цаг 22 минут
Үндэсний статистикийн хорооны Хүн ам, орон сууцны тооллогын товчооны дарга А.Амарбалаар ахлуулсан баг Баян-Өлгий аймагт ажиллалаа. Сургалтын гол зорилго нь багийн Засаг дарга, сумын статистик хариуцсан ажилтнуудад албан ёсны статистикийн үйл ажиллагаа, түүний эрх зүйн орчин, ажилтнуудын үүрэг хариуцлага, манлайлал, статистикийн мэдээ тайлан гаргахад анхаарах асуудлууд, тогтвортой хөгжлийн үзүүлэлтүүдийн талаар шинэ мэдлэг олголоо. Үүнээс гадна Хүн ам өрхийн мэдээллийн сан, мал тооллогын мэдээллийн сан болон бусад мэдээллийн сангуудын хэрэглээ, компьютерын ашиглалтын практик дадлага олгох сургалт явууллаа.Сургалтад 102 хүн хамрагдсан бөгөөд ажил үйлсээрээ бусдыгаа манлайлан ажилласан багийн Засаг дарга, сумын статистик хариуцсан ажилтнуудыг ҮСХ-ны шагналаар шагнав. Үндэсний статистикийн хорооны “Жуух бичиг”-ээр Буянт сумын төрийн сангийн мэргэжилтэн Р.Самдан, Булган сумын төрийн сангийн мэргэжилтэн З.Еркетай, “Хүндэт жуух бичиг”-ээр Алтай сумын Бардам багийн Засаг дарга Ж.Шайзада, Өлгий сумын багийн Засаг дарга Б.Төлеубек нарыг шагналаа.
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ, Өлгий хотод
/2018 оны 4-р сарын 18-ны байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ /төг/
Гурил, I зэрэг, кг 1000
Хонины мах, кг 6000
Үхрийн мах, кг 5750
Ямааны ястай мах, кг 4750
Элсэн чихэр, кг 2233
Цагаан будаа, кг 2433
Шингэн сүү, л 2433
Ноолуур, кг 70000
Бензин, А-80 1640
Бензин, А-92 1783
Дизелийн түлш 1911