Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Нийтэлсэн: 2019 он 01 сар 18. 02 цаг 00 минут
2018 оны жилийн эцсийн байдлаар аймгийн нийт хүн амын тоо 103.1 мянга болж урьд оныхоос 1.5 мянга буюу 1.5 хувиар нэмэгдсэн байна.2913 эх амаржиж, амьд төрөлт 2919 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 70 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.Нялхсын эндэгдэл 52 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 14 хүүхдээр нэмэгдсэн байна. Халдварт өвчнөөр 313 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн оныхоос 5.7 хувиар буюу 19 хүнээр бага байна.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо жилийн эцсийн байдлаар 1050 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 157 хүнээр буюу 13.1 хувиар буурсан байна. Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2018 оны 12 дугаар сарын байдлаар 2017 оны жилийн эцэстэй харьцуулахад 6.9 хувиар, өнгөрсөн сартай харьцуулахад 0.4 хувиар тус тус өссөн байна.Жилийн эцсийн мал тооллогын дүнгээр 2 сая 166 мянга 917 толгой мал тоологдсон өнгөрсөн оноос 59232 толгойгоор буурсан.Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 29.2 тэрбум төгрөг болсон нь үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 28.7 хувиар, борлуулалтын хэмжээ 14.4 хувиар тус тус өссөн байна.Төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 119.8 хувиар, үүнээс төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 128.3 хувиар, хүн амын орлого 108.7 хувиар, нийтлэг татварын бус орлого 169.8 хувиар тус тус давж биелэгдсэн.Арилжааны банкууд 59.4 тэрбум төгрөгийн зузаатгал авч 51.9 тэрбум төгрөгийг монгол банкинд шилжүүлсэн байна.Зээлийн өөрийн үлдэгдэл 174.4 тэрбум төгрөг байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 31.3 хувиар өссөн байна.Хугацаа хэтэрсэн зээл 2.3 тэрбум төгрөг байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 17.3 хувь өссөн, чанаргүй зээлийн хэмжээ 1.6 тэрбум төгрөг байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 10.4 хувиар багассан байна.
Дэлгэрэнгүй

Мал тооллогын урьдчилсан дүн

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 31. 11 цаг 55 минут
Баян-Өлгий аймгийн 2018 оны мал тооллогын урьдчилсан дүн буюу мал сүргийн өсөлт, малчин өрх, малчидтай холбоотой дүн мэдээний талаар тус аймгийн 2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 08:00 цагт болсон удирдах албан тушаалтнуудын шуурхай хуралдаанд статистикийн хэлтсийн дарга мэдээлэл хийв.
Дэлгэрэнгүй

Жилийн эцсийн мал тооллогын урьдчилсан дүн

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 31. 11 цаг 27 минут
Мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 2018 оны жилийн эцэст малын тоо 2166.9 мянган толгой мал тоологдож, өмнөх оныхоос 59.2 мянган толгойгоор буюу 2.7 хувиар буурсан байна. 2018 онд малын тоо 2 төрөл дээр өмнөх оныхоос өссөн үзүүлэлттэй байна. Үүнээс ямаа 93404 буюу 4.2 хувиар, үхэр155914 буюу 3.2 хувиар, хонь 979601 буюу 1,6 хувиар тус тус буурч, харин тэмээ 5649 буюу 7.0 хувиар, адуу 95349 буюу 2.1 хувиар тус тус өссөн байна. 2018 оны урьдчилсан тооллогоор нийт мал сүргийн дотор хонь 45.2 хувь, ямаа 42.9 хувь, үхэр 7.2 хувь, адуу 4.4 хувь, тэмээ 0.3 хувийг эзэлж байна. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд мал сүргийн бүтэц хэрхэн өөрчлөгдсөнийг авч үзэхэд, хониных 5.2 пункт, үхрийнх 1.8 пункт, адууных 0.5 пунктээр тус тус өсч, тэмээнийх 2008 оны түвшинд, харин ямааны эзлэх хувь 8.0 пунктээр буурчээ.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 20. 03 цаг 05 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2018 оны 11 дүгээр сарын мэдээллийг 2018 оны 11 дугаар сарын 18-ны өдрийн 11:00 цагт аймгийн ЗДТГ-ын хурлын зааланд хэлтсийн мэргэжилтэн Ш.Манзелхан удирдаж ЗДТГ-ын хэлтэс агентлагын мэргэжилтэнүүд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын удирдлага, санхүүгийн ажилтануудад танилцуулав. 2018 оны 11 дүгээр сарын байдлаар 2666 эх амаржиж, амьд төрөлт 2673 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 54 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.Нялхсын эндэгдэл 46 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 16 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 17 байна. Халдварт өвчнөөр 213 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн оныхоос 35.3 хувиар буюу 116 хүнээр бага байна.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 11-р сарын байдлаар 788 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 284 хүнээр буюу 26.5 хувиар буурсан байна. Нийт ажилгүйчүүдийн 36.5 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна.Ажилгүй иргэдийн 47.9 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 10.5 хувийг дээд боловсролтой залуучууд эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

Мал, тооллогын комиссын хурал

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 12. 02 цаг 10 минут
Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/918 дугаартай захирамжаар тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчилж, Засаг даргын орлогч Ш.Хавылаар ахлуулсан 11 гишүүнтэй комисс байгуулагдав.Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худаг, тэжээлийн тооллогын комисс 2018 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр хуралдаж, 4 чиглэлд хяналтаар ажиллахаар болов. 1-р чиглэлд: ГХБХБГазрын дарга К.Болат, ХХАА-н газрын мэргэжилтэн н.Ерган, Статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Х.Бахыт нар Улаанхус, Цэнгэл, Цагааннуур, Ногооннуур сумуудад; 2-р чиглэлд: Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга М.Тауке, Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн Х.Алдаберген нар Толбо, Дэлүүн, Булган сумуудад; 3-р чиглэл: ХХААГазрын дарга Б.Нургулан, Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн Х.Аленхан, Татварын хэлтсийн улсын ахлах байцаагч Ш.Ескендир нар Сагсай, Буянт, Алтай сумуудад; 4-р чиглэл: Статистикийн хэлтсийн дарга Н.Ерлан, ХХАА-н газрын Мал эмнэлгийн албаны дарга Б.Ерболат, Статистикийн хэлтсийн судлаач Н.Манаргүл нар Бугат, Алтанцөгц, Баяннуур сумуудад ажиллах төлөвлөгөө гаргаж батлав.
Дэлгэрэнгүй

ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 07. 04 цаг 48 минут
2018 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр аймгийн Прокурорын газраас байгууллагын улсын байцаагч нарт Зөрчлийн тухай хууль болон Зөрчлийг шаалган шийдвэрлэх тухай хуулийг өөрсдийн үйл ажиллагаандаа зөв хэрэглэх, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, гарсан зөрчлийг арилгахад анхаарах асуудлын талаар сургалт хийв. Тус сургалтаар зөрчлийн ангилал, шинээр зөрчилд тооцогдох үйлдэл, гэмт хэргээс зөрчилд тооцогдсон үйлдэл, гэмт хэрэг зөрчлийн уялдаа, зарим зөрчлийн онцлог шинж гэсэн агуулгын хүрээнд аймгийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Б.Ботакөз тайлбарласан ба энэ нь ач холбогдолтой, анхаарал татсан сургалт боллоо.
Дэлгэрэнгүй

Үндэсний Статистикийн Хорооноос сургалт зохион байгуулж, зөвлөн тусалж ажиллав.

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 07. 04 цаг 06 минут
Үндэсний статистикийн Хорооны захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн дарга Ш.Оюунгэрэлээр ахлуулсан 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг Баян-Өлгий аймгийн статистикийн хэлтэст 2 хоног ажиллаж, хэлтсийн хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаатай танилцаж заавар, зөвлөгөө өгч, статистикийн салбарын хууль, дүрэм, журам болон УИХ-д өргөн барих гэж байгаа Статистикийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг танилцуулан тус хэлтсийн албан хаагчдад сургалт хийв.
Дэлгэрэнгүй

2018 ОНЫ МАЛ, ТЭЖЭЭВЭР АМЬТАД, МАЛЫН ХАШАА, ХУДГИЙН ТООЛЛОГЫН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 07. 03 цаг 57 минут
2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хурлын танхимд 2018 оны Мал, тэжээвэр амьтад, малын хашаа, худгийн тооллогын сургалтыг зохион байгуулж явууллаа. Тус сургалтад сумдын санхүү, төрийн сангийн мэргэжилтэн, Өлгий сумын 13 багийн Засаг дарга, шинээр байгуулагдсан 7 багийн Засаг даргатай нийлээд нийт 35 албан хаагчид хамрагдсан бөгөөд мал тооллогыг сумдад хэрхэн зохион байгуулах болон ХАӨМС-ын баяжилт хөтлөлт, нийгмийн зарим үзүүлэлтийн шинэчилсэн маягттай холбоотой хэрхэн нөхөх, программд шивэх асуудлаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөв. Мөн сумдын мал тооллогын комиссын ажлыг чанаржуулах, малыг нүд үзэж тоолох, бүрэн хамруулах, А дансыг үнэн зөв, бүрэн гүйцэт бөглөх зааварчилгааг сумдын тооллогын комиссын гишүүдэд дэлгэрэнгүй мэдээлэх талаар онцгойлон анхааруулав. Сургалтын үеэр аймгийн Засаг даргын орлогч Ш.Хабал нээлтийн үйл ажиллагаанд үг хэлж тооллогыг чанартай явуулах талаар үүрэг даалгавар өгч, тооллогын ажлаас амжилт хүсэв.
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ,  
 Өлгий хотод
/2019 оны 12-р сарын 04-ний байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ /төг/  
Гурил, I зэрэг, кг

1100

Хонины мах, кг 6500
Үхрийн мах, кг 6666
Ямааны ястай мах, кг

6000

Элсэн чихэр, кг 2200
Цагаан будаа, кг 2500
Шингэн сүү, л 2000
Ноолуур, кг 60000
Бензин, А-80 1840
Бензин, А-92 1930
Дизелийн түлш 2290
Боодолтой өвс 5500

  ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

  ХАӨМС