2020 оны мал тооллогын урьдчилсан дүнг танилцууллаа.

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 15. 12 цаг 19 минут
Аймгийн Статистикийн хэлтсийн дарга мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр "Дэрбес" телевиз, Монголын үндэсний орон нутгийн радио телевиз болон орон хэвлэл мэдээлэлтэй хамтран мэдээлэл өглөө. Мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 2020 оны жилийн эцэст 2 сая 224 мянга 677 толгойд хүрч, өмнөх оныхоос 31.9 мянган толгойгоор буюу 1.5 хувиар өслөө. Малын тоо 3 төрөл дээр өмнөх оныхоос өссөн үзүүлэлттэй байна. Үүнээс Адуу 761 буюу 0.8 хувиар, үхэр 908 буюу 0.6 хувиар, ямаа 89251 буюу 9.6 хувиар тус тус өсөж, тэмээ 508 буюу 8.6 хувиар, хонь 58499 мянгаар буюу 5,9 хувиар тус тус буурсан. Нийт мал сүргийн дотор ямаа 46.0 хувь, хонь 42.1 хувь, үхэр 7.2 хувь, адуу 4.5 хувь, тэмээ 0.2 хувийг тус тус эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын хэвлэлийн бага хурал

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 15. 09 цаг 54 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын 2020 оны 12 дугаар сар буюу жилийн эцсийн танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хэвлэлийн бага хурлаар хэлтсийн дарга 2021 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 11:00 цагт орон нутгийн "Дербес" телевиз болон олон нийтийн радио телевизтэй хамтран ажиллаж, танилцууллаа. Уг танилцуулгаар бэлтгэсэн перезентацийн дагуу аймгийн эдийн засаг, нийгмийн салбарт гарч буй өөрчлөлтийн талаарх товч мэдээллийг хэрэглэгчдэд хүргэлээ. Харин цар тахлын улмаас өөрчлөлт орсон зарим үзүүлэлтүүдийг тодотгон дэлгэрэнгүйгээр хүргэхийг зорилоо. Хэвийн үйл ажиллагаатай үеийн нийгэм, эдийн засгийн байдалтай харьцуулахад энэ жилийнх зарим талаараа өөрчлөлттэй байгаа нь онцлогтой юм.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын 2020 оны 12 дугаар сарын танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 15. 02 цаг 19 минут
2020 оны эцсийн байдлаар 2 849 эх амаржиж, амьд төрөлт 2 864 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс төрөлт 126 хүүхдээр буюу 4.2 хувиар багассан байна. Нялхсын эндэгдэл 47 болж, өмнөх оны мөн үеэс 15 хүүхдээр бага байна. 1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 16.4 байна. Амбулаториор давхардсан тоогоор 362.9 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 26.8 мянган хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна. Халдварт өвчнөөр 308 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн мөн үетэй харьцуулахад 96 хүнээр буюу 23.7 хувиар бага ба халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн заг хүйтэн 36.6 хувийг, 14.3 хувийг тэмбүү, 11.0 хувийг трихомоноз, 11.3 хувийг сүрьеэ, 2.6 хувийг салхин цэцэг, 16.9 хувийг A,B,С гепатит өвчин эзэлж байна. Хувийн хэвшлийн эмнэлгүүд 26 895 хүнд 1 522.7 сая төгрөгийн төлбөртэй үйлчилгээ үзүүлэв. Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүй иргэний тоо жилийн эцсийн байдлаар 851 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 474 хүнээр буюу 35.7 хувиар буурав. Нийт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 46.5 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байгаа ба ажилгүй иргэдийн 50.5 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 20.5 хувийг дээд боловсролтой залуучууд байна. Шинээр 748 ажлын байр бий болсны 35.8 хувь нь барилгын салбарт, 11.1 хувь нь боловсролын салбарт, 44.7 үйлчилгээний бусад салбарт бий болов. Нийт гарсан гэмт хэргийн 51 буюу 16.5 хувийг одоо ажиллагаанд байгаа хэрэг бүртгэлийн хэрэг эзэлж, нийт гэмт хэргийн 37.7 хувийг бусдын бие махбодод гэмтэл учруулсан гэмт хэрэг, 43.8 хувийг өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг, 5.8 хувийг хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, 5.2 хувийг байгаль орчны гэмт хэрэг ба 7.5 хувийг бусад гэмт хэрэг бүрдүүлж байна. Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргийн 20.0 хувийг малын хулгай, 5.2 хувийг тээврийн хэрэгслийн хулгай эзэлж байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс малын хулгай 2.1 дахин, тээврийн хэрэгслийн хулгай 2.3 дахин тус тус нэмэгдлээ. Оны эхнээс 1 042 хүн саатуулагдсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 148 хүнээр буюу 12.4 хувиар буурсан байна. Гэмт хэргийн улмаас 822.9 сая төгрөгийн хохирол учруулсны 66.8 хувийг төлүүлж барагдуулсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Мал тооллогын урьдчилсан дүн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 13. 08 цаг 19 минут
Мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 2020 оны жилийн эцэст малын тоо 2 сая 224 мянга 677 толгойд хүрч, өмнөх оныхоос 31.9 мянган толгойгоор буюу 1.5 хувиар өслөө. Малын тоо 3 төрөл дээр өмнөх оныхоос өссөн үзүүлэлттэй байна. Үүнээс Адуу 761 буюу 0.8 хувиар, үхэр 908 буюу 0.6 хувиар, ямаа 89251 буюу 9.6 хувиар тус тус өсөж, тэмээ 508 буюу 8.6 хувиар, хонь 58499 мянгаар буюу 5,9 хувиар тус тус буурсан. Нийт мал сүргийн дотор ямаа 46.0 хувь, хонь 42.1 хувь, үхэр 7.2 хувь, адуу 4.5 хувь, тэмээ 0.2 хувийг тус тус эзэлж байна. Энэ оны мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр Цэнгэл сум 307.5 мянган толгой мал тоолуулж тэргүүлсэн бол, дэлүүн сум 241.5 мянган толгой, Ногооннуур сум 219.1 мянган толгой, Улаанхус сум 215.8 мянган толгой, Толбо сум 172.3 мянган толгой мал тоолуулж, эхний 5 байрт орсон байна.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн 01 дүгээр сарын эхний долоо хоногийн лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 08. 01 цаг 00 минут
1-р сарын эхний 7 хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. Махны дундаж үнэ 2021 оны 1 дүгээр сарын эхний 7 хоногт 1 кг үхрийн ястай махны үнэ, өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад 166 төгрөгөөр буюу 2.1 хувиар буурсан ба өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 584 төгрөгөөр буюу 8.1 хувиар өссөн байна. 1 кг хонины ястай махны үнэ, өмнөх 7 хоногийн ижил үнийн түвшинд, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1333 төгрөгөөр буюу 20.0 хувиар өссөн байна. Ямааны 1 кг ястай махны үнэ өмнөх долоо хоногийн ижил үнийн түвшинд, харин өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1000 төгрөгөөр буюу 15.4 хувиар өссөн байна. Гурилын үнэ 2020 оны 1 дүгээр сарын эхний 7 хоногт аймгийн хүнсний захад шуудайгаар худалдаж буй нэг кг 1-р зэргийн “Алтан тариа” гурилын үнэ өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад 13 төгрөгөөр буюу 1.1 хувиар буурсан ба өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 200 төгрөгөөр буюу 19.5 хувиар өссөн байна. Бусад барааны үнэ
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын хэвлэлийн бага хурал

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 17. 10 цаг 51 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын 2020 оны 11 дүгээр сарын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хэвлэлийн бага хурлаар хэлтсийн дарга 2020 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 14:00 цагт орон нутгийн олон нийтийн радио телевизтэй хамтран танилцуулав. Уг танилцуулгаар бэлтгэсэн перезентацийн дагуу аймгийн эдийн засаг, нийгмийн салбарт гарч буй өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг хэрэглэгчдэд хүргэлээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын 2020 оны 11 дүгээр сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 17. 10 цаг 47 минут
2020 оны 11 дүгээр сарын байдлаар 2299 эх амаржиж, амьд төрөлт 2615 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 117 хүүхдээр буюу 4.3 хувиар багассан байна. Нялхсын эндэгдэл 44 болж, өмнөх оны мөн үеэс 12 хүүхдээр буюу бага байна. 1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 16.8 байна. 1000 хүнд ногдох төрөлт 24.6, нас баралт 4.0, ердийн цэвэр өсөлт 20.6 болж, өмнөх оны мөн үеэс 1000 ногдох төрөлт 0.8 пунктээр, ердийн цэвэр өсөлт 0.4 пунктээр, нас баралт 0.8 пунктээр тус тус буурсан байна. Эхийн эндэгдэл 5 гарсан байна. Халдварт өвчнөөр 294 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн мөн үетэй харьцуулахад 55 хүнээр буюу 15.7 хувиар бага байна. Заг хүйтэн 37.4 хувийг, 14.6 хувийг тэмбүү, 11.2 хувийг трихомоноз, 10.2 хувийг сүрьеэ, 2.7 хувийг салхин цэцэг, 17.3 хувийг A,B,С гепатит өвчнөөр өвчлөгчид эзэлж байна. Хувийн хэвшлийн эмнэлгүүд 23799 хүнд 1321.9 сая төгрөгийн төлбөртэй үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүй иргэний тоо 1021 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 218 хүнээр буюу 17.6 хувиар буурсан байна. Нийт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 47.3 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Ажилгүй иргэдийн 47.3 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 25.3 хувь нь дээд боловсролтой залуучууд байна. Шинээр 311 гаруй ажлын байр бий болсны 37.0 хувь нь бөөний ба жижиглэн худалдааны салбарт, 18.6 хувь нь барилгын салбарт, 33.7 хувь нь боловсролын салбарт, 2.9 хувь нь боловсруулах салбарт бий болсон байна. Аймгийн хэмжээнд 314 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 11 хэргээр буюу 3.6 хувиар өссөн байна. Нийт гарсан гэмт хэргийн 82 буюу 26.1 хувийг одоо ажиллагаанд байгаа хэрэг бүртгэлийн хэрэг эзэлж байна. Гэмт хэргийн улмаас 708.4 сая төгрөгийн хохирол учруулсны 52.0 хувийг төлүүлж барагдуулсан байна. Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс байдлаар 2019 оны 11-р сартай харьцуулахад 3.5 хувиар, 2019 оны 12-р сартай харьцуулахад 3.0 хувиар, өнгөрсөн 10-р сартай харьцуулахад 0.6 хувиар тус тус өссөн байна. Аймгийн монгол банкны салбарын мэдээгээр зээлийн өрийн үлдэгдэл 160.0 тэрбум төгрөг байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 9.1 хувиар буурсан байна. Анхаарал хандуулах зээлийн үлдэгдэл 10.1 тэрбум төгрөг, чанаргүй зээлийн үлдэгдэл 3 тэрбум төгрөг байна. Зээлийн өрийн үлдэгдэлд чанаргүй зээлийн эзлэх хувь 1.9, анхаарал хандуулах зээлийн эзлэх хувь 6.3 хувь байна. Иргэдийн хадгаламжийн үлдэгдэл 124.7 тэрбум төгрөг болж өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 24.9 хувиар нэмэгдсэн байна. Төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 103.8 хувиар, үүнээс төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 103.0 хувиар, хүн амын орлого 105.7 хувиар, нийтлэг татварын бус орлого 108.8 хувиар биелэгдэж, хөрөнгийн албан татвар 9.9 хувиар, газрын төлбөр 69.7 хувиар, бусад татвар, төлбөр хураамж 20.5 хувиар тус тус тасалдсан байна​
Дэлгэрэнгүй

" Зөв зөвд шударга зөв" сэдэвт соён гэгээрүүлэх аянд нэгдлээ.

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 14. 08 цаг 36 минут
Авлигатай тэмцэх газраас Авлигын эсрэг Олон улсын өдрийн тохиолдуулан нийгэмд шударга ёсыг бэхжүүлэх зорилгоор " Зөв зөвд шударга зөв" сэдэвт соён гэгээрүүлэх аянд манай байгууллага оролцож байна. Хэлтсийн бүх ажилтан, албан хаагчид уг аяныг олон нийтэд хүргэх зорилгоор авлигатай тэмцэх газрын мэдээ, мэдээллийг цаг тухайд цахим орчин хуваалцаж байв. Иргэн та www.iaac.mn гэсэн албан ёсны цахим хаягаар өөртөө хэрэгтэй бүхий л мэдээ, мэдээлэл хүртэх боломжтой байна. ШУДАРГА_ЁС_ХӨГЖИЛ_ДЭВШИЛД
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ,  
 Өлгий хотод
/2021 оны 01-р сарын  13-ны өдрийн байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ /төг/  
Гурил, I зэрэг, кг 1227
Хонины ястай мах, кг 8166.6
Үхрийн ястай мах, кг 8000
Ямааны ястай мах, кг 7500
Элсэн чихэр, кг 2500
Цагаан будаа, кг 2766.6
Шингэн сүү, л 2666.6
Ноолуур, кг 74000
Бензин, А-80 1426.6
Бензин, А-92 1506.6
Дизелийн түлш 1600
Боодолтой өвс 8333.3

САРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ИНФОГРАФИК

ДИНАМИК СУДАЛГАА

МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ
 

  ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

ХАӨМС

МАЛ ТООЛЛОГО