Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын 2020 оны 8 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 09 сар 15. 07 цаг 54 минут
2020 оны 8 дугаар сарын байдлаар 1892 эх амаржиж, амьд төрөлт 1904 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс төрөлт 135 хүүхдээр буюу 6.6 хувиар багассан байна. Нялхсын эндэгдэл 37 болж, өмнөх оны мөн үеэс 6 хүүхдээр бага байна. 1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 19.4 байна.Эхийн эндэгдэл 4 гарсан байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний тоо 769 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 147 хүнээр буюу 16.0 хувиар багассан байна.Аймгийн хэмжээнд 232 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 14 хэргээр буюу 6.4 хувиар өссөн байна. Нийт гарсан гэмт хэргийн 53 буюу 22.8 хувийг одоо ажиллагаанд байгаа хэрэг бүртгэлийн хэрэг эзэлж байна.Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2019 оны 8-р сартай харьцуулахад 1.7 хувиар, 2019 оны 12-р сартай харьцуулахад 1.1 хувиар тус тус өсч, өнгөрсөн 7-р сартай харьцуулахад 0.1 хувиар буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд нийт 65400 тонн хадлан бэлтгэх төлөвлөгөөтэйгээс 38390 тонн хадлан бэлтгэж төлөвлөгөө 58.7 хувийн биелэлттэй байна.Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 13015.1 сая төгрөг болсон нь үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 17.0 хувиар, борлуулалтын хэмжээ 13.5 хувиар тус тус буурсан байна.Төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 111.0 хувиар, үүнээс төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 120.6 хувиар, хүн амын орлого 110.3 хувиар, нийтлэг татварын бус орлого 109.5 хувиар, хөрөнгийн албан татвар 104.0 хувиар биелэгдэж, газрын төлбөр 57.3 хувиар, бусад татвар, төлбөр хураамж 13.4 хувиар тус тус тасалдсан байна.Аймгийн монгол банкны салбарын мэдээгээр зээлийн өрийн үлдэгдэл 157.1 тэрбум төгрөг байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 12.7 хувиар буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын хэвлэлийн бага хурал

Нийтэлсэн: 2020 он 09 сар 15. 07 цаг 36 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын 2020 оны эхний 8 сарын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хэвлэлийн бага хурлаар хэлтсийн мэргэжилтэн Н.Манаргүл 2020 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдөр орон нутгийн олон нийтийн радио, телевизтэй хамтран танилцуулсан ба хэлтсийн дарга Н.Ерлан "Дербес" телевизээр бэлтгэсэн перезентацийн дагуу аймгийн эдийн засаг, нийгмийн салбарт гарч буй өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг хэрэглэгчдэд хүргэлээ.
Дэлгэрэнгүй

2020 оны 2-р улирлын Инфографик мэдээлэл, танилцуулга гарлаа:

Нийтэлсэн: 2020 он 08 сар 17. 09 цаг 21 минут
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын 2020 оны 2-р улирлын Инфографик мэдээлэл, танилцуулга гарлаа.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын хэвлэлийн бага хурал

Нийтэлсэн: 2020 он 08 сар 14. 07 цаг 46 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын 2020 оны эхний 7 сарын дүнг танилцуулахаар хэвлэлийн бага хурлыг 8 дугаар сарын 14-ны өдрийн 14:30 цагт орон нутгийн олон нийтийн радио телевизтэй хамтран зохион байгууллаа.Уг хэвлэлийн хуралд бэлтгэсэн перезентацийн дагуу аймгийн эдийн засаг, нийгмийн салбарт гарч буй өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг хэлтсийн салбар хариуцсан мэргэжилтэн К.Зояа дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын 2020 оны 07 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 08 сар 14. 03 цаг 22 минут
2020 оны 7-р сарын байдлаар 1636 эх амаржиж, амьд төрөлт 1645 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс төрөлт 119 хүүхдээр буюу 6.7 хувиар багассан байна. Нялхсын эндэгдэл 32 болж, өмнөх оны мөн үеээс 7 хүүхдээр бага байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 19.5 байна. Халдварт өвчнөөр 205 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн мөн үетэй харьцуулахад 23 хүнээр буюу 12.6 хувиар өссөн байна.Эхийн эндэгдэл 3 гарсан байна.Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний тоо 769 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 147 хүнээр буюу 16.0 хувиар багассан байна.Цагдаагийн газрын мэдээгээр аймгийн хэмжээнд 201 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 10 хэргээр буюу 5.2 хувиар өссөн байна.Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2019 оны 7-р сартай харьцуулахад 2.2 хувиар, 2019 оны 12-р сартай харьцуулахад 1.2 хувиар, өнгөрсөн 6-р сартай харьцуулахад 0.5 хувиар тус тус өссөн байна. йн хэрэг эзэлж байна.Аймгийн хэмжээгээр нийт 1149.0 га-д тариалалт хийсэн нь өнгөрсөн оныхоос 1.3 хувиар нэмэгдсэн байна. Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 12037.3 сая төгрөг болсон нь үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 14.6 хувиар, борлуулалтын хэмжээ 13.6 хувиар тус тус буурсан байна.Төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 116.6 хувиар, үүнээс төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 138.1 хувиар, хүн амын орлого 112.0 хувиар, нийтлэг татварын бус орлого 110.3 хувиар, хөрөнгийн албан татвар 105.1 хувиар биелэгдэж,, газрын төлбөр 56.5 хувиар, бусад татвар, төлбөр хураамж 9.8 хувиар тус тус тасалдсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Нийгэм эдийн засгийн байдлын хэвлэлийн бага хурал

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 17. 15 цаг 22 минут
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн 2019 оны хагас жилийн дүнг танилцуулахаар хэвлэлийн бага хурлыг 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн 15:30 цагт орон нутгийн олон нийтийн радио телевизтэй хамтран зохион байгууллаа. Уг хуралд бэлтгэсэн перезентацийн дагуу аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд гарч буй өөрчлөлтийн талаарх мэдээллээр хэлтсийн дарга дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ ТООЛЛОГЫН ДҮН ГАРЛАА

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 17. 10 цаг 48 минут
Баян-Өлгий аймгийн хүн ам 108 530, өрхийн тоо 24 327 болсныг тоолж гаргалаа. Хүн амын тоо 2010-2020 оны хооронд жилд дунджаар 2.6 хувиар өссөн байна. Жилийн дундаж өсөлт өмнөх тооллогоос 2.3 пунктээр нэмэгдсэн нь хүн амын цэвэр өсөлт сүүлчийн арван жилд их байсантай холбоотой юм. Хүн ам нь насны бүтцийн хувьд ерөнхийдөө залуу хэвээр байгаа ба 0-14 насны хүүхэд 35.3 хувь, 15-64 насны хүн ам 61.3 хувь, 65 түүнээс дээш насны хүн ам 3.4 хувь эзэлж байна. Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогоор Монгол Улсын харьяат суурин хүн амын 91.0 хувийг казахууд эзэлж байна. Урианхайчуудын нийт хүн амд эзлэх хувийн жин 5.6 хувь байгаа нь казахуудын дараа орж байна. Харин Тува угсаатнууд 2010 оноос бага зэрэг буурч халхуудын тоо нэмэгдсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН 2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН СТАТИСТИКИЙН ЭМХЭТГЭЛИЙГ БЭЛТГЭН ГАРГАЛАА.

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 17. 10 цаг 33 минут
Аймгийн төсвийн нийт орлого 12439.1 сая төгрөг болж, өнгөрсөн оны татварын орлогын гүйцэтгэлтэй харьцуулахад 12.1 хувиар буюу 1368.1 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Төсвийн орлогын 16.6 хувийг төвлөрсөн төсвийн орлогын албан татвар, 57.5 хувийг хүн амын орлогын татвар, 9.4 хувийг байгалийн нөөц ашигласаны төлбөр, үлдсэнийг бусад татварын орлого эзэлж байна. Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 29898.1 сая.төгрөг болсон нь үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 2.1 хувиар, борлуулалтын хэмжээ 13.6 хувиар тус тус өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ,  
 Өлгий хотод
/2020 оны 9-р сарын 23-ны өдрийн байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ /төг/  
Гурил, I зэрэг, кг 1073.3
Хонины ястай мах, кг 7666.6
Үхрийн ястай мах, кг 7000
Ямааны ястай мах, кг 7500
Элсэн чихэр, кг 2266.6
Цагаан будаа, кг 2566.6
Шингэн сүү, л 1600
Ноолуур, кг 50333.3
Бензин, А-80 1426.6
Бензин, А-92 1506.6
Дизелийн түлш 1666.6
Боодолтой өвс 8500

САРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ИНФОГРАФИК

ДИНАМИК СУДАЛГАА

МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ
 

  ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

ХАӨМС

МАЛ ТООЛЛОГО