ХҮН АМ


Салбарын нэр Динамик судалгааны нэр Түвшин Он жилүүд Товчлуур
1.    Хүн ам                    Нийт хүн амын тоо, хүйсээр                                               Аймаг     1934-2019       
2. Хүн ам Нийт хүн амын тоо, байршлаар Аймаг 1944-2019

3.

Хүн ам Нийт хүн амын тоо Сумаар 1969-2019
4. Хүн ам Нийт хүн амын тоо Багаар 1990-2019
5. Хүн ам Хүн амын тоо, насны бүлгээр Аймаг 1956-2019
6. Хүн ам Хүн амын тоо, хүйсээр Сумаар 1990-2019
7. Хүн ам Өрхийн тоо Аймаг 1934-2019
8. Хүн ам Өрхийн тоо Сумаар 1990-2019
9. Хүн ам Өрхийн тоо Багаар 2012-2019
10. Хүн ам Төрсөн хүүхэд, насны бүлэгээр Аймаг 1980-2019
11. Хүн ам Төрөлтийн тоо, хүйсээр Сумаар 2010-2019
12. Хүн ам Нас баралтын тоо, хүйсээр Аймаг 1989-2019
11. Хүн ам Нас баралтын тоо, хүйсээр Сумаар 2000-2019
12. Нийгмийн  салбар Бүтэн өнчин хүүхэд Аймаг, Сум, Багаар 2014-2019
13. Нийгмийн салбар Хагас өнчин  хүүхэд Аймаг, Сум, Багаар 2014-2019
14. Нийгмийн салбар Өрх толгойлсон эх/эцэг Аймаг 2014-2019
15. Нийгмийн салбар Өндөр настан хүний тоо Багаар 2014-2019
16. Нийгмийн салбар Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тоо Аймаг, Сум, Багаар 2010-2019
17. Нийгмийн салбар 18 хүртэлх хүүхэдтэй эхийн тоо Сум, Багаар 2010-2019
18. Нийгмийн салбар 18 хүртэлх 4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх Сум, Багаар 2010-2019
19. Үндэсний  тооцоо Дотоодын  нийт  бүтээгдэхүүн Аймаг 1997-2019
20. Үндэсний  тооцоо Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн Салбараар 2010-2019
21. Мал аж  ахуй                       Малын тоо Сумаар 2010-2019
22. Мал аж ахуй Бойжуулсан төл Сумаар 1991-2019
23. Мал аж ахуй Том малын хорогдол Сумаар 1971-2019
24. Мал аж ахуй Малтай өрх Сумаар 1991-2019
25. Мал аж ахуй Малчин өрх Сумаар 2012-2019
26. Зоогийн газар Үндсэн үзүүлэлтүүд Аймаг 2016-2019
27. Тээвэр Үндсэн үзүүлэлтүүд Аймаг 2013-2018
      МАЛ ТООЛЛОГЫН ДҮН-2018 он
Малын тоо 5 төрөлөөр, сум, багаар 2019 2018 оны жилийн эцэс
Малын тоо 5 төрөлөөр, сум, толгойн тоогоор 2019 2018 оны жилийн эцэс
Малын тоо 5 төрөл, сум, бодод шилжүүлсэн 2019 2018 оны жилийн эцэс
Малын тоо 5 төрөл, хонин толгойгоор 2019 2018 оны жилийн эцэс
Бэлэн мал нас,хүйс, сумаар 2019 2018 оны жилийн эцэс
Хээлтэгч мал, сумаар 2019 2018 оны жилийн эцэс
Бойжуулсан төл, сумаар 2019 2018 оны жилийн эцэс
Малчин өрхийн тоо, сумаар 2019 2018 оны жилийн эцэс
Малчдын тоо, сумаар 2019 2018 оны жилийн эцэс
Тариалсан талбайн хэмжээ, сумаар,га 2019 2018 оны жилийн эцэс
Ургац хураалт, хадлан бэлтгэл, сумаар 2019 2018 оны жилийн эцэс
                                       
2017 оны Мал тооллогын үзүүлэлтүүд
   Малын тоо 5 төрөл,сум
   Бэлэн мал нас, хүйс
   Хээлтэгч мал
   Бойжуулсан төл
   Малчин өрх
2016 оны Мал тооллогын үзүүлэлтүүд
    Малын тоо 5 төрөл, сум
    Бэлэн мал нас, хүйс
    Хээлтэгч мал
    Малын өөрчлөлт
    Төл бойжилт
    Малчин өрх

2015 онд тариалсан талбай, хураасан ургац,бэлтгэсэн  байгалийн хадлан тэжээл, сумаар

2015 он тариалсан талбай
2015 он  хураасан ургац
2015 он  бэлтгэсэн байгалийн хадлан тэжээл
Баян-Өлгий аймгийн 1996 оноос 2014 он хүртэлх
газар тариалангийн салбарын үзүүлэлтүүд, оноор, сумаар

2014 он Тариалсан талбай, хураасан ургац

2000-2013 он Тариалсан талбай, хураасан ургац

   Жилийн эцсийн мал тооллогын үр дүнгийн хүснэгтүүд 2015 он
№           Үзүүлэлтийн  нэр Файлын  нэр Тайлбар-файлын төрөл
1 Малын тоо 5 төрлөөр, сумаар                       PDF
2 Хээлтэгч малын тоо 5 төрлөөр, сумаар        PDF
3 Бойжуулсан төл, 5 төрлөөр, сумаар     PDF
4 Том малын зүй бус хорогдол, 5 төрлөөр, р                        PDF
5 Малын бүлэглэлт, малчин өрх     PDF
6 Малын худаг, шинээр гаргасан, засварласан     PDF

2015 оны Мал тооллогын үр дүнгийн хүснэгт
2014 оны Мал тооллогын үр дүнгийн хүснэгт
2013 он Малын тоо, сумаар, таван төрлөөр
2012 он Малын тоо, сумаар, таван төрлөөр
2011 он Малын тоо, сумаар, таван төрлөөр
2010 он Малын тоо, сумаар, таван төрлөөр
2009 он Малын тоо, сумаар, таван төрлөөр
2008 он Малын тоо, сумаар, таван төрлөөр
2007 он Малын тоо, сумаар таван төрлөөр
2006 он Малын тоо, сумаар, таван төрлөөр   энд дарж татаж авна уу
2005 он Малын тоо, сумаар, таван төрлөөр
2004 он Малын тоо, сумаар, таван төрлөөр
2003 он Малын тоо, сумаар, таван төрлөөр
2002 он Малын тоо, сумаар, таван төрлөөр
2001 он Малын тоо, сумаар, таван төрлөөр
2000 он Малын тоо, сумаар, таван төрлөөр


 

 

 

7 хоногийн үнийн мэдээ,  
 Өлгий хотод
/2020 оны 11-р сарын 25-ны өдрийн байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ /төг/  
Гурил, I зэрэг, кг 1240
Хонины ястай мах, кг 7833.3
Үхрийн ястай мах, кг 7666.6
Ямааны ястай мах, кг 7500
Элсэн чихэр, кг 2366.6
Цагаан будаа, кг 2766.6
Шингэн сүү, л 2016.6
Ноолуур, кг 63000
Бензин, А-80 1426.6
Бензин, А-92 1506.6
Дизелийн түлш 1666.6
Боодолтой өвс 8000

САРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ИНФОГРАФИК

ДИНАМИК СУДАЛГАА

МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ
 

  ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

ХАӨМС

МАЛ ТООЛЛОГО