Хүн ам, нийгмийн үзүүлэлт


                   Үзүүлэлтийн  нэр, Гарчиг    он        Татах       Тайлбар
Суурин хүн амын тоо, насны бүлгээр, сумаар, Бүгд 2017 он   2018     2017 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлгээр, сумаар Эрэгтэй 2017 он   2018     2017 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлгээр, сумаар, Эмэгтэй 2017 он   2018     2017 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлгээр, Бүгд 2017 он  2018     2017 оны жилийн эцэс
Суурин хүн ам, байршилаар, Бүгд 2017 он  2018     2017 оны жилийн эцэс
Суурин хүн ам, байршилаар, багаар, Бүгд 2017 он  2018     2017 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлгээр, Багаар, Бүгд 2017 он   2018     2017 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлгээр,Багаар, Эмэгтэй 2017 он  2018    2017 оны жилийн эцэс
Нийт өрхийн тоо, сумаар, байршилаар Бүгд 2017 он   2018     2017 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар Бүгд 2016 он  2017     2016 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар, Эрэгтэй, 2016 он  2017     2016 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар, Эмэгтэй 2016 он  2017     2016 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сум, багаар Бүгд 2016 он  2017    2016 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо,насны бүлэг, сум, багаар, эмэгтэй 2016 он  2017     2016 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар 2015 он  2016     2015 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, байршлаар, сумаар 2015 он  2016     2015 оны жилийн эцэс
Хүн ам зүйн үзүүлэлт, дундаж наслалт, дүнгээр 2015 он  2016     2015 оны жилийн эцэс
Хүн амын төрөлт, нас баралт сумаар, 2015 он  2016     2015 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар 2014 он   2015     Тайлбар
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар, эмэгтэй 2014 он  2015     Тайлбар
Суурин хүн амын тоо, сууршлаар, хүйсээр, багаар 2014 он  2015     Тайлбар
                   Үзүүлэлтийн нэр, Гарчиг     Он         Татах Дэлгэрэнгүй тайлбар
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, хүйс, сумаар, 2013 он                     2014             Тайлбар                               
Суурин хүн амын тоо, 18 нас,+60 насны, сумаар, 2013 он    2014        Тайлбар
Суурин хүн ам, насны бүлэг, хүйс,багаар, бүгд, 2013 он    2014     Тайлбар
Суурин хүн ам, насны бүлэг, эрэгтэй, багаар,2013 он    2014     Тайлбар
Суурин хүн ам, насны бүлэг, эмэгтэй,багаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Суурин хүн амын тоо, суурьшилаар, сумаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Суурин хүн амын тоо, суурьшилаар сум, багаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Нийт өрхийн тоо, сумаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Нийт өрхийн тоо, сум, багаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Суурин хүн амын тоо, 97-оос дээш настай, хүйсээр, багаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Малын тоо, таван төрлөөр, сумаар, 2013 он    2014     Мал тооллогын дүн
Малын тоо, таван төрлөөр, дүнгээр, 2013 он     2014     Мал тооллогын дүн
Хээлтэгч мал, таван төрлөөр, сумаар, 2013 он    2014     Мал тооллогын дүн
Бойжуулсан төл, таван төрлөөр,сумаар 2013 он    2014     Тайлбар
Том малын зүй бус хорогдол, таван төрлөөр, сумаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Малчин өрхийн тоо, сумаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Малтай өрх, сумаар, 2013 он    2014     Тайлбар
7 хоногийн үнийн мэдээ,  
 Өлгий хотод
/2019 оны 02-р сарын 20-ны байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ /төг/  
Гурил, I зэрэг, кг 1100
Хонины мах, кг 6500
Үхрийн мах, кг 6333
Ямааны ястай мах, кг 5250
Элсэн чихэр, кг 2166
Цагаан будаа, кг 2500
Шингэн сүү, л 2500
Ноолуур, кг 80000
Бензин, А-80 1800
Бензин, А-92 1880
Дизелийн түлш 2190
Боодолтой өвс 11166