Ажлын хүснэгт


                   Үзүүлэлтийн  нэр, Гарчиг    он        Татах Тайлбар
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар Бүгд 2016 он 2017     2016 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар, Эрэгтэй, 2016 он 2017     2016 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар, Эмэгтэй 2016 он 2017     2016 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сум, багаар Бүгд 2016 он 2017    2016 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо,насны бүлэг, сум, багаар, эмэгтэй 2016 он 2017     2016 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар 2015 он  2016     2015 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, байршлаар, сумаар 2015 он  2016     2015 оны жилийн эцэс
Хүн ам зүйн үзүүлэлт, дундаж наслалт, дүнгээр 2015 он  2016     2015 оны жилийн эцэс
Хүн амын төрөлт, нас баралт сумаар, 2015 он  2016     2015 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар 2014 он   2015     Тайлбар
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар, эмэгтэй 2014 он  2015     Тайлбар
Суурин хүн амын тоо, сууршлаар, хүйсээр, багаар 2014 он  2015     Тайлбар
                   Үзүүлэлтийн нэр, Гарчиг     Он         Татах Дэлгэрэнгүй тайлбар
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, хүйс, сумаар, 2013 он                     2014             Тайлбар                               
Суурин хүн амын тоо, 18 нас,+60 насны, сумаар, 2013 он    2014        Тайлбар
Суурин хүн ам, насны бүлэг, хүйс,багаар, бүгд, 2013 он    2014     Тайлбар
Суурин хүн ам, насны бүлэг, эрэгтэй, багаар,2013 он    2014     Тайлбар
Суурин хүн ам, насны бүлэг, эмэгтэй,багаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Суурин хүн амын тоо, суурьшилаар, сумаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Суурин хүн амын тоо, суурьшилаар сум, багаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Нийт өрхийн тоо, сумаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Нийт өрхийн тоо, сум, багаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Суурин хүн амын тоо, 97-оос дээш настай, хүйсээр, багаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Малын тоо, таван төрлөөр, сумаар, 2013 он    2014     Мал тооллогын дүн
Малын тоо, таван төрлөөр, дүнгээр, 2013 он     2014     Мал тооллогын дүн
Хээлтэгч мал, таван төрлөөр, сумаар, 2013 он    2014     Мал тооллогын дүн
Бойжуулсан төл, таван төрлөөр,сумаар 2013 он    2014     Тайлбар
Том малын зүй бус хорогдол, таван төрлөөр, сумаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Малчин өрхийн тоо, сумаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Малтай өрх, сумаар, 2013 он    2014     Тайлбар

АЙМГИЙН  ВЭБ САЙТ 

 

                ҮНИЙН  МЭДЭЭ
   /2017 оны 10 дугаар сарын 11-ны байдлаар/

1 Гурил, I зэрэг кг 960
2 Хонины мах, кг 4666
3 Үхрийн ястай мах, кг 4500
4 Ямааны ястай мах, кг 3933
5 Элсэн чихэр, кг 2400
6 Цагаан будаа, кг 2500
7 Шингэн сүү, л 1500
8 Ноолуурын үнэ, 1 кг 68000
9 Бензин, АИ-80, 1 литр 1550
10 Бензин, АИ-92, 1 литр 1700
11 Дизель түлш,   1 литр 1650


 МЭДЭЭ, ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ

АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА  ААНБ-1
АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА  ААНБ-2


ПРОГРАММ ХАНГАМЖ МЭДЭЭ, ТАЙЛАН

ХАӨМС ШИНЭ  
ТАТАХ

   ХАГАС ЖИЛ МАЛ ТООЛЛОГО   ТАТАХ

       МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ИНФОГРАФИК МЭДЭЭЛЭЛ-2017-3-Р УЛ
АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН
АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ТООЛЛОГО       
АЖ АХУЙН НЭГЖ-ТАТАН БУУГДСАН
      
          1.Суурин хүн амын тоо
               
101151
              2017 оны 9-р сарын байдлаар
              2.Төрсөн хүүхдийн тоо
                        
2137
                 2017 оны 9-р сарын байдлаар
          3.Нялхсын эндэгдэл
                   
27
             2017 оны 9-р сарын байдлаар
          4.Ажилгүйдлийн түвшин

                   4.3 (%)
                 2017 оны 9-р сарын байдлаар

         5.Шинээр бий болсон
               ажлын байр

                  536
            2017 оны 9-р сарын байдлаар
         6.Инфляци
                
4.0 (%)
           2017 оны 9-р сарын байдлаар  

        7.Гарсан гэмт хэргийн тоо

                 228

          2017 оны 9-р сарын байдлаар

        8.Төсвийн орлого

               7124.6

       2017 оны 9-р сарын байдлаар

ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН 2017 ОН
ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН 2015-2017 ОН
ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН-2014 ОН