Ажлын хүснэгт


                   Үзүүлэлтийн  нэр, Гарчиг    он        Татах Тайлбар
Суурин хүн амын тоо, насны бүлгээр, сумаар, Бүгд 2017 он   2018     2017 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлгээр, сумаар Эрэгтэй 2017 он   2018     2017 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлгээр, сумаар, Эмэгтэй 2017 он   2018     2017 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлгээр, Багаар, Бүгд 2017 он   2018     2017 оны жилийн эцэс
Нийт өрхийн тоо, сумаар, байршилаар Бүгд 2017 он   2018     2017 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар Бүгд 2016 он  2017     2016 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар, Эрэгтэй, 2016 он  2017     2016 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар, Эмэгтэй 2016 он  2017     2016 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сум, багаар Бүгд 2016 он  2017    2016 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо,насны бүлэг, сум, багаар, эмэгтэй 2016 он  2017     2016 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар 2015 он  2016     2015 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, байршлаар, сумаар 2015 он  2016     2015 оны жилийн эцэс
Хүн ам зүйн үзүүлэлт, дундаж наслалт, дүнгээр 2015 он  2016     2015 оны жилийн эцэс
Хүн амын төрөлт, нас баралт сумаар, 2015 он  2016     2015 оны жилийн эцэс
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар 2014 он   2015     Тайлбар
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар, эмэгтэй 2014 он  2015     Тайлбар
Суурин хүн амын тоо, сууршлаар, хүйсээр, багаар 2014 он  2015     Тайлбар
                   Үзүүлэлтийн нэр, Гарчиг     Он         Татах Дэлгэрэнгүй тайлбар
Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, хүйс, сумаар, 2013 он                     2014             Тайлбар                               
Суурин хүн амын тоо, 18 нас,+60 насны, сумаар, 2013 он    2014        Тайлбар
Суурин хүн ам, насны бүлэг, хүйс,багаар, бүгд, 2013 он    2014     Тайлбар
Суурин хүн ам, насны бүлэг, эрэгтэй, багаар,2013 он    2014     Тайлбар
Суурин хүн ам, насны бүлэг, эмэгтэй,багаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Суурин хүн амын тоо, суурьшилаар, сумаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Суурин хүн амын тоо, суурьшилаар сум, багаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Нийт өрхийн тоо, сумаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Нийт өрхийн тоо, сум, багаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Суурин хүн амын тоо, 97-оос дээш настай, хүйсээр, багаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Малын тоо, таван төрлөөр, сумаар, 2013 он    2014     Мал тооллогын дүн
Малын тоо, таван төрлөөр, дүнгээр, 2013 он     2014     Мал тооллогын дүн
Хээлтэгч мал, таван төрлөөр, сумаар, 2013 он    2014     Мал тооллогын дүн
Бойжуулсан төл, таван төрлөөр,сумаар 2013 он    2014     Тайлбар
Том малын зүй бус хорогдол, таван төрлөөр, сумаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Малчин өрхийн тоо, сумаар, 2013 он    2014     Тайлбар
Малтай өрх, сумаар, 2013 он    2014     Тайлбар

                ҮНИЙН  МЭДЭЭ
   /2018 оны 1 дугээр сарын 10-ны байдлаар/

1 Гурил, I зэрэг кг 960
2 Хонины мах, кг 5000
3 Үхрийн ястай мах, кг 4750
4 Ямааны ястай мах, кг 4500
5 Элсэн чихэр, кг 2333
6 Цагаан будаа, кг 2266
7 Шингэн сүү, л 2266
8 Ноолуурын үнэ, 1 кг          
9 Бензин, АИ-80, 1 литр 1533
10 Бензин, АИ-92, 1 литр 1683
11 Дизель түлш,   1 литр 1783

         ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД     
          1.Суурин хүн амын тоо
               
101591
              2017 оны 12-р сарын байдлаар
              2.Төрсөн хүүхдийн тоо
                        
2849
                 2017 оны 12-р сарын байдлаар
          3.Нялхсын эндэгдэл
                   
38
             2017 оны 12-р сарын байдлаар
          4.Ажилгүйдлийн түвшин

                   16.4 (%)
                 2017 оны 12-р сарын байдлаар

         5.Шинээр бий болсон
               ажлын байр

                  991
            2017 оны 12-р сарын байдлаар
         6.Инфляци
                
5.9 (%)
           2017 оны 12-р сарын байдлаар  

        7.Гарсан гэмт хэргийн тоо

                 319

          2017 оны 12-р сарын байдлаар

        8.Төсвийн орлого

               10505.4

       2017 оны 12-р сарын байдлаар

           9.Эхийн эндэгдэл

                         1

      2017 оны 12-р сарын байдлаар