Хүн амын тоо,сумаар


       Он             Үзүүлэлтийн нэр, агуулга      Татах   Тайлбар
2015 Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, хүйс, сумаар  2016-04-20
2015 Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, хүйс, эрэгтэй 2016-04-20
2015 Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, хүйс, эмэгтэй 2016-04-20
2015 Хүн амын төрөлт, нас баралт, сумаар, оноор 2016-01-01
2015 Хүн амын тоо, байршлаар, сумаар 2016-01-01
2015 Хүн амын тоо, насны бүлэгээр, сумаар 2016-01-01
2015 Хүн ам зүйн зарим үзүүлэлтүүд, дундаж наслалт 2016-01-01
2014  Суурин хүн ам, нийгмийн салбарын  зарим үзүүлэлтүүд 2015-02-03
  2013      Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, хүйс, сумаар 2014-01-01
2013 Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, хүйс, багаар 2014-01-01
2012   Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, хүйс, сумаар 2013-01-01
2011   Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, хүйс, сумаар 2012-01-01
2010   Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, хүйс, сумаар 2011-01-01
2009   Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, хүйс, сумаар 2010-01-01
2008   Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, хүйс, сумаар 2009-01-01
2007   Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, хүйс, сумаар 2008-01-01
2006   Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, хүйс, сумаар 2007-01-01
2005   Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, хүйс, сумаар 2006-01-01
2004   Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, хүйс, сумаар 2005-01-01
2003   Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар 2004-01-01
2002   Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар 2003-01-01
2001   Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар 2002-01-01
2000   Суурин хүн амын тоо, насны бүлэг, сумаар 2001-01-01

 

АЙМГИЙН  ВЭБ САЙТ 

 

                ҮНИЙН  МЭДЭЭ
   /2017 оны 10 дугаар сарын 11-ны байдлаар/

1 Гурил, I зэрэг кг 960
2 Хонины мах, кг 4666
3 Үхрийн ястай мах, кг 4500
4 Ямааны ястай мах, кг 3933
5 Элсэн чихэр, кг 2400
6 Цагаан будаа, кг 2500
7 Шингэн сүү, л 1500
8 Ноолуурын үнэ, 1 кг 68000
9 Бензин, АИ-80, 1 литр 1550
10 Бензин, АИ-92, 1 литр 1700
11 Дизель түлш,   1 литр 1650


 МЭДЭЭ, ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ

АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА  ААНБ-1
АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА  ААНБ-2


ПРОГРАММ ХАНГАМЖ МЭДЭЭ, ТАЙЛАН

ХАӨМС ШИНЭ  
ТАТАХ

   ХАГАС ЖИЛ МАЛ ТООЛЛОГО   ТАТАХ

       МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ИНФОГРАФИК МЭДЭЭЛЭЛ-2017-3-Р УЛ
АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН
АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ТООЛЛОГО       
АЖ АХУЙН НЭГЖ-ТАТАН БУУГДСАН
      
          1.Суурин хүн амын тоо
               
101151
              2017 оны 9-р сарын байдлаар
              2.Төрсөн хүүхдийн тоо
                        
2137
                 2017 оны 9-р сарын байдлаар
          3.Нялхсын эндэгдэл
                   
27
             2017 оны 9-р сарын байдлаар
          4.Ажилгүйдлийн түвшин

                   4.3 (%)
                 2017 оны 9-р сарын байдлаар

         5.Шинээр бий болсон
               ажлын байр

                  536
            2017 оны 9-р сарын байдлаар
         6.Инфляци
                
4.0 (%)
           2017 оны 9-р сарын байдлаар  

        7.Гарсан гэмт хэргийн тоо

                 228

          2017 оны 9-р сарын байдлаар

        8.Төсвийн орлого

               7124.6

       2017 оны 9-р сарын байдлаар

ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН 2017 ОН
ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН 2015-2017 ОН
ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН-2014 ОН