Танилцуулга, Шинжилгээ, судалгаа


2017 ОНД ХИЙЖ  ТАРХААСАН  ТАНИЛЦУУЛГА, СУДАЛГАА

№  Танилцуулга, судалгааны нэр Татаж авах файлын төрөл, pdf
1. Баян-Өлгий аймгийн "Хөдөө аж ахуйн салбарын танилцуулга 2016 он"                                              
2. Баян-Өлгий аймгийн "Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн төлөв байдал танилцуулга 2016 он"   
3. Баян-Өлгий аймгийн "Аж үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний салбарын танилцуулга 2016 он"  
4. Баян-Өлгий аймгийн "Ажил эрхлэлтийн байдал танилцуулга 2016 он"  

      2016  ОНД  ХИЙЖ ТАРХААСАН  ТАНИЛЦУУЛГА, СУДАЛГАА

  Танилцуулга, судалгааны нэр Татаж авах файлын төрөл pdf
1.  Баян-Өлгий аймгийн Хөдөө аж ахуйн салбарын танилцуулга  2015  он                                                                       
2. Баян-Өлгий аймгийн Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн төлөв байдал танилцуулга 2015 он    
3. Аж үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний салбарын танилцуулга
                      2015 он
  
4. Ажил эрхлэлтийн байдал танилцуулга   2015 он   
 

 

     2015  ОНД  ХИЙЖ  ТАРХААСАН  ТАНИЛЦУУЛГА, СУДАЛГАА

     Танилцуулга, судалгааны нэр Татаж авах файлын
      төрөл pdf
1. Баян-Өлгий аймгийн Хөдөө аж ахуйн салбарын
                    танилцуулга 2014 он                                        
      
2. Баян-Өлгий аймгийн Хүн ам, өрхийн үндсэн
үзүүлэлтүүдийн төлөв байдлын танилцуулга  2014 он
  
3 Баян-Өлгий аймгийн сумын түвшний Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний тооцоо 2014 он   
4 Баян-Өлгий аймгийн  "Статистикийн  эмхэтгэл 2014 он"   
5 Баян-Өлгий аймгийн Аж үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний салбар 2014 он   
6 Баян-Өлгий аймгийн Ажил эрхлэлтийн байдал 2014 он   
7. Ажиллах хүчний түүвэр судалгааны үр дүнгийн
  танилцуулга 2014 он   /Баян-Өлгий аймаг/
  

          

         2014  ОНД ХЭЛТСЭЭС  ХИЙЖ  ТАРХААСАН  ТАНИЛЦУУЛГА, СУДАЛГАА
 

№      Танилцуулга, судалгааны нэр Татаж авах, файлын төрөл pdf
1. Хөдөө аж ахуйн салбарын танилцуулга   
2. Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлтийн төлөв байдал   
3. Ажил эрхлэлтийн  байдал   
4. Аж үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний  салбар                                                                                                
5. Статистикийн  эмхэтгэл 2013 он  

        

                2013  ОНД  ХИЙСЭН  ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГАА, ТАНИЛЦУУЛГА

 

№      Судалгаа, танилцуулгын нэр    Татах,
файлын төрөл pdf
1 Хөдөө аж ахуйн салбарын танилцуулга  
2 Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлтийн төлөв байдал  
3 Ажил эрхлэлтийн байдал  
4 Аж үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний салбар  
5 ДНБүтээгдэхүүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ  
6 Статистикийн  эмхэтгэл 2012 он  

 

                ҮНИЙН  МЭДЭЭ
   /2018 оны 1 дугээр сарын 10-ны байдлаар/

1 Гурил, I зэрэг кг 960
2 Хонины мах, кг 5000
3 Үхрийн ястай мах, кг 4750
4 Ямааны ястай мах, кг 4500
5 Элсэн чихэр, кг 2333
6 Цагаан будаа, кг 2266
7 Шингэн сүү, л 2266
8 Ноолуурын үнэ, 1 кг          
9 Бензин, АИ-80, 1 литр 1533
10 Бензин, АИ-92, 1 литр 1683
11 Дизель түлш,   1 литр 1783

         ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД     
          1.Суурин хүн амын тоо
               
101591
              2017 оны 12-р сарын байдлаар
              2.Төрсөн хүүхдийн тоо
                        
2849
                 2017 оны 12-р сарын байдлаар
          3.Нялхсын эндэгдэл
                   
38
             2017 оны 12-р сарын байдлаар
          4.Ажилгүйдлийн түвшин

                   16.4 (%)
                 2017 оны 12-р сарын байдлаар

         5.Шинээр бий болсон
               ажлын байр

                  991
            2017 оны 12-р сарын байдлаар
         6.Инфляци
                
5.9 (%)
           2017 оны 12-р сарын байдлаар  

        7.Гарсан гэмт хэргийн тоо

                 319

          2017 оны 12-р сарын байдлаар

        8.Төсвийн орлого

               10505.4

       2017 оны 12-р сарын байдлаар

           9.Эхийн эндэгдэл

                         1

      2017 оны 12-р сарын байдлаар