Танилцуулга, Шинжилгээ, судалгаа


2017 ОНД ХИЙЖ  ТАРХААСАН  ТАНИЛЦУУЛГА, СУДАЛГАА

№  Танилцуулга, судалгааны нэр Татаж авах файлын төрөл, pdf
1. Баян-Өлгий аймгийн "Хөдөө аж ахуйн салбарын танилцуулга 2016 он"                                              
2. Баян-Өлгий аймгийн "Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн төлөв байдал танилцуулга 2016 он"   
3. Баян-Өлгий аймгийн "Аж үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний салбарын танилцуулга 2016 он"  
4. Баян-Өлгий аймгийн "Ажил эрхлэлтийн байдал танилцуулга 2016 он"  

      2016  ОНД  ХИЙЖ ТАРХААСАН  ТАНИЛЦУУЛГА, СУДАЛГАА

  Танилцуулга, судалгааны нэр Татаж авах файлын төрөл pdf
1.  Баян-Өлгий аймгийн Хөдөө аж ахуйн салбарын танилцуулга  2015  он                                                                       
2. Баян-Өлгий аймгийн Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн төлөв байдал танилцуулга 2015 он    
3. Аж үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний салбарын танилцуулга
                      2015 он
  
4. Ажил эрхлэлтийн байдал танилцуулга   2015 он   
 

 

     2015  ОНД  ХИЙЖ  ТАРХААСАН  ТАНИЛЦУУЛГА, СУДАЛГАА

     Танилцуулга, судалгааны нэр Татаж авах файлын
      төрөл pdf
1. Баян-Өлгий аймгийн Хөдөө аж ахуйн салбарын
                    танилцуулга 2014 он                                        
      
2. Баян-Өлгий аймгийн Хүн ам, өрхийн үндсэн
үзүүлэлтүүдийн төлөв байдлын танилцуулга  2014 он
  
3 Баян-Өлгий аймгийн сумын түвшний Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний тооцоо 2014 он   
4 Баян-Өлгий аймгийн  "Статистикийн  эмхэтгэл 2014 он"   
5 Баян-Өлгий аймгийн Аж үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний салбар 2014 он   
6 Баян-Өлгий аймгийн Ажил эрхлэлтийн байдал 2014 он   
7. Ажиллах хүчний түүвэр судалгааны үр дүнгийн
  танилцуулга 2014 он   /Баян-Өлгий аймаг/
  

          

         2014  ОНД ХЭЛТСЭЭС  ХИЙЖ  ТАРХААСАН  ТАНИЛЦУУЛГА, СУДАЛГАА
 

№      Танилцуулга, судалгааны нэр Татаж авах, файлын төрөл pdf
1. Хөдөө аж ахуйн салбарын танилцуулга   
2. Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлтийн төлөв байдал   
3. Ажил эрхлэлтийн  байдал   
4. Аж үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний  салбар                                                                                                
5. Статистикийн  эмхэтгэл 2013 он  

        

                2013  ОНД  ХИЙСЭН  ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГАА, ТАНИЛЦУУЛГА

 

№      Судалгаа, танилцуулгын нэр    Татах,
файлын төрөл pdf
1 Хөдөө аж ахуйн салбарын танилцуулга  
2 Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлтийн төлөв байдал  
3 Ажил эрхлэлтийн байдал  
4 Аж үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний салбар  
5 ДНБүтээгдэхүүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ  
6 Статистикийн  эмхэтгэл 2012 он  

 

АЙМГИЙН  ВЭБ САЙТ 

 

                ҮНИЙН  МЭДЭЭ
   /2017 оны 10 дугаар сарын 11-ны байдлаар/

1 Гурил, I зэрэг кг 960
2 Хонины мах, кг 4666
3 Үхрийн ястай мах, кг 4500
4 Ямааны ястай мах, кг 3933
5 Элсэн чихэр, кг 2400
6 Цагаан будаа, кг 2500
7 Шингэн сүү, л 1500
8 Ноолуурын үнэ, 1 кг 68000
9 Бензин, АИ-80, 1 литр 1550
10 Бензин, АИ-92, 1 литр 1700
11 Дизель түлш,   1 литр 1650


 МЭДЭЭ, ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ

АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА  ААНБ-1
АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА  ААНБ-2


ПРОГРАММ ХАНГАМЖ МЭДЭЭ, ТАЙЛАН

ХАӨМС ШИНЭ  
ТАТАХ

   ХАГАС ЖИЛ МАЛ ТООЛЛОГО   ТАТАХ

       МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ИНФОГРАФИК МЭДЭЭЛЭЛ-2017-3-Р УЛ
АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН
АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ТООЛЛОГО       
АЖ АХУЙН НЭГЖ-ТАТАН БУУГДСАН
      
          1.Суурин хүн амын тоо
               
101151
              2017 оны 9-р сарын байдлаар
              2.Төрсөн хүүхдийн тоо
                        
2137
                 2017 оны 9-р сарын байдлаар
          3.Нялхсын эндэгдэл
                   
27
             2017 оны 9-р сарын байдлаар
          4.Ажилгүйдлийн түвшин

                   4.3 (%)
                 2017 оны 9-р сарын байдлаар

         5.Шинээр бий болсон
               ажлын байр

                  536
            2017 оны 9-р сарын байдлаар
         6.Инфляци
                
4.0 (%)
           2017 оны 9-р сарын байдлаар  

        7.Гарсан гэмт хэргийн тоо

                 228

          2017 оны 9-р сарын байдлаар

        8.Төсвийн орлого

               7124.6

       2017 оны 9-р сарын байдлаар

ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН 2017 ОН
ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН 2015-2017 ОН
ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН-2014 ОН